Poziv za predlaganje kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Karlovcu

Pozivaju se pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem na području Općine Rakovica da dostave prijedloge kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Karlovcu.

POZIV

IZJAVA – POROTNICI