JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OSNOVNE ŠKOLE EUGENA KVATERNIKA RAKOVICA