Obavijest o izradi Prostornog plana uređenja Općine Rakovica