Prijava za pregled građevina nakon potresa

U okviru sanacije posljedica potresa na području Karlovačke županije, na poveznici se nalazi obrazac (https://survey123.arcgis.com/share/3331a8072fdb4e31b21cea174c79872a) na koji treba prijaviti objekte koji zahtijevaju pregled ovlaštenih statičara.

Naglašavamo da se radi o pregledu uporabljivosti objekta, a ne prijavi za naknadu štete u smislu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.