Poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada – Obrazovna radionica

Općina Rakovica poziva Vas na OBRAZOVNU RADIONICU na temu održivog gospodarenja otpadom, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima i ponovne uporabe predmeta

koje će se održati 24. i 25. studenoga 2022. godine u dvorani za sastanke DVD-a Rakovica (Rakovica 29c, Rakovica) u sljedećim terminima:

24.studenoga 2022. godine

  1. 1. radionica u 12 sati
  2. 2. radionica u 13 sati

25. studenoga 2022. godine

  1. radionica u 12 sati
  2. radionica u 13 sati

OBAVIJEST