Podsjetnik

Podsjećamo sve zainteresirane da je rok za predlaganje programa i projekata za sufinanciranje iz Proračuna Općine Rakovica u 2023. godini 23. rujan 2022. godine.
Također, podsjećamo da se prijave zaprimljene nakon navedenog roka neće razmatrati te njihovo sufinanciranje u 2023. godini neće biti moguće.
Dokumenti potrebni za prijavu nalaze se na linku: http://www.rakovica.hr/novosti/javni-poziv-za-predlaganje-programa-i-projekata-za-sufinanciranje-iz-proracuna-opcine-rakovica-u-2023-godini