OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA

Poštovani,

Radi ublažavanja posljedica učinaka ruske invazije na Ukrajinu te osiguravanje likvidnosti, dana 3. veljače 2023. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu Mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., i to:

  • Natječaj za poljoprivrednike gdje su prihvatljivi korisnici poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva > 3.000 EUR SO, upisana u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do 1. siječnja 2021.koji sudjeluju u:
  1. a) podmjeri 10.1. „Agro-okoliš” Programa u 2022. godini i/ili (sve operacije M10)
  2. b) mjeri 11 „Ekološka proizvodnja” Programa u 2022. godini (M11)

Rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu su od 8. do 15. veljače 2023., a tekst natječaja možete pronaći na slijedećem linku: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-mjere-22-izvanredna-privremena-potpora-poljoprivrednicima-i-msp-ovima-koji-su-posebno-pogodeni-ucinkom-ruske-invazije-na-ukrajinu-poljoprivrednici/

Iznos paušalne potpore je od 1.000 EUR do 15.000 EUR.

  • Natječaj za MSP-ovegdje su prihvatljivi korisnici MSP-ovi registrirani za preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru ili pamuka, osim proizvoda ribarstva (pri čemu rezultat preradbenog procesa može biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora) najkasnije do 1. siječnja 2021. godine u:
  1. a) Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji za potkategoriju B – prerađivači i/ili
  2. b) odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede (Upisnik objekata i subjekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Registar primarnih proizvođača hrane za životinje) ili ne životinjskog podrijetla u nadležnosti Državnog inspektorata (Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata) i/ili
  3. c) Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za obavljanje dopunske djelatnosti prerade i/ili
  4. d) registru proizvođača predmeta opće uporabe (kozmetički proizvodi) u nadležnosti Ministarstva zdravstva.

Rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu su od 8. do 15. veljače 2023., a tekst natječaja možete pronaći na slijedećem linku: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-mjere-22-izvanredna-privremena-potpora-poljoprivrednicima-i-msp-ovima-koji-su-posebno-pogodeni-ucinkom-ruske-invazije-na-ukrajinu-mps-ovi/

Iznos paušalne potpore je od 3.000 EUR do 25.000 EUR.

Napominjem da je rok za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju produžen do 10. veljače 2023. Bez upisa u EKPRRiR podnošenje zahtjeva za potporu neće biti moguće.

Također, službenici Uprave za stručnu podršku ne izdaju izračune EVPG koji se spominju u natječaju za M22, nego će izračun prihvatljivosti i visine potpore biti automatski izračunat u Agronet sustavu.

Srdačan pozdrav,

Ljubica Magdić