Obavijest o održavanju javne rasprave o prijedlogu sedmih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

Javna rasprava o prijedlogu sedmih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica ( u daljnjem tekstu: PPUO Rakovica) provest  će se  u periodu od 20. 06. 2022. godine do 04. 07. 2022. godine.

Uvid u Prijedlog PPUO Rakovica može se izvršiti u hodniku  zgrade  Općine Rakovica u Rakovici 6, Rakovica,  radnim danom u vremenu od 7,0 do 15,0 sati. Uvid je moguć i na  web stranici Općine Rakovica:  www.rakovica.hr

Javno izlaganje održat će se 20. 06. 2022. godine u Vatrogasnom domu u Rakovici, Rakovica 29C, s početkom u 8,00 sati i u Vatrogasnom domu u Drežnik Gradu, Drežnik Grad 133, s početkom u 11,00 sati.

Pozivaju se svi zainteresirani da izvrše javni uvid i prisustvuju javnom izlaganju u navedenim rokovima, te upute svoje prijedloge i primjedbe na prijedlog PPUO Rakovica. Prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi pismenim putem na adresu; Općina Rakovica, Rakovica 6,  47245 Rakovica, ili na zapisnik u tijeku javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime, prezime i adresu podnositelja  ili potpun naziv podnositelja, podatke o predmetnoj katastarskoj čestici i  ne budu čitko napisani ili ne budu dostavljeni u navedenom roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

OBAVIJEST