Obavijest naselju Drežnik grad i Irinovac

Usred učestalog prekida električne energije došlo je do kvara na električnoj instalaciji na pumpnoj stanici pa je pumpa dozirala veći tlak. Tlak u mreži je smanjen do daljnjeg dok serviser ukloni kvar na električnoj instalaciji.