Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Rakovica za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “ZAŽELI za Rakovicu”