Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Rakovica za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI za Općinu Rakovica“