Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Naša škola se ove godine uključuje u akciju “Zeleni korak”. Akcija je to sakupljanja starog papira u hrvatskim osnovnim školama. Akcija traje od 1. do 31. ožujka 2019.g.

Nakon završetka akcije, deset najboljih škola dobit će priznanje za postignuće u očuvanju okoliša, te će im biti uručena pripadajuća nagrada.

Molimo sve građane da pomognu mališanima u akciji!

Svi detalji u prilozima:

AKCIJA PRIKUPLJANJA STAROG PAPIRA

AKCIJA ZELENI KORAK

PLAN AKTIVNOSTI

U prilogu ispod teksta se obavještavaju obveznici plaćanja komunalne naknade da će se računi za siječanj i veljaču 2019. ispostaviti u ožujku 2019. godine.

OBAVIJEST

U prilogu je Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog Plana Uređenja Turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja.

ODLUKA

U prilogu su rezultati pismenog testiranja za Javni natječaj za službeničko mjesto Viši stručni suradnik za projekte i EU fondove.

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', br. 86/08, 61/11 i 4/18), Pravilniku o unutarnjem redu u upravnim tijelima Općine Rakovica (''Službeni glasnik Općine Rakovica'' broj 06/18), privremeni pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu, društvene i EU fondove, raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i EU fondove na radno mjesto - Viši stručni suradnik za projekte i EU fondove - 1 izvršitelj/ica

 

Stručni uvjeti:

- magistar struke ili stručni specijalist prirodnog, društvenog ili tehničkog smjera,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu,

- položen vozački ispit za B kategoriju.

Opći uvjeti za prijam u službu:

- punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na natječaj u roku od 8 dana od dana objave natječaja u ''Narodnim novinama''. 

Prijave se podnose na adresu:

OPĆINA RAKOVICA,

Rakovica 6,  47245  Rakovica,

s naznakom ''Javni natječaj za višeg stručnog suradnika za projekte i EU fondove - ne otvaraj'' ili se mogu predati neposredno u pisarnici Općine Rakovica u zatvorenoj omotnici. 

Neuredne i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata.

Detaljni tekst natječaja sa ostalom potrebnom dokumentacijom se nalazi u prilozima ispod:

 

JAVNI NATJEČAJ - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROJEKTE I EU PROJEKTE

JAVNI NATJEČAJ - OPIS POSLOVA

PRIVOLA

IZJAVA

Poštovani, 

Nacionalni park Plitvička jezera, tvrtka Feel IQM i Klaster Lika Destination provode projekt Integralnog upravljanja kvalitetom u Lika destinaciji.

U projekt IQM Destination LIKA ćemo uključiti subjekte koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma (vlasnike smještajnih objekata, ugostitelje, OPG-e, atrakcije, turističke agencije, udruge i sl.). Poziv se nalazi u privitku ispod teksta, molimo Vas da ga proslijedite onima za koje smatrate da bi trebali sudjelovati u projektu.

Svi zainteresirani se mogu prijaviti do ponedjeljka, 04. veljače 2019. na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

PRIVITAK

 

S poštovanjem,

Petra Butković, mag.oec.

Voditeljica klastera

KLASTER LIKA DESTINATION

Budačka 12, 53000 Gospić

053647042

www.lika-destination.hr

facebook: Lika Destination

instagram: likadestination

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj