Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 944-15/16-01/01

URBROJ: 2133/16-16-1

Rakovica, 11. travnja 2016.

 

            Na osnovu članka 12. i 13. Odluke o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, pokretnih i drugih naprava na području Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 07/11) kao i Odluke o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine namijenjene postavljanju kioska i dr. pokretnih i sličnih naprava (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 07/11), općinski načelnik Općine Rakovica raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu kioska

na lokaciji  „Rakovica-Kulturno središte“

Turistička zajednica općine Rakovica, Rakovica 32, Rakovica 47 245  objavljuje 

 JAVNI POZIV

 za kandidiranje projekata razvoja i unapređenja turizma

u 2016. godini u Općini Rakovica

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić, izvješćuje kupce da će zbog redovitog godišnjeg pregleda i održavanja elektroenergetskog postrojenja dana 12.04.2016. godine biti obustavljena isporuka električne energije:

- od 8,00 do 12,00 sati za područje naselja Prijeboj, Kapela Korenička, Jezerce, Plitvička Jezera, Poljanak, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Zaklopača, Željava, Novo Selo Koreničko, Ličko Petrovo Selo, Rešetzar, Vaganac

- od 08,00 do 15,00 sati za područje naselja Smoljanac, Rastovača, Korana i cijelo područje Općine Rakovica

MJERE ZA SPRJEČAVANJE NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA PRILIKOM PODUZIMANJA RADNJI SPALJIVANJA NA OTVORENOM PROSTORU

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

 

Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinice lokalne i područne samouprave odnosno vlasnici ili korisnici otvorenog prostora koji namjeravaju spaliti određenu površinu dužni su to prijaviti vatrogascima, DVD-u Rakovica ili Drežnik Grad i to: 

1.      Prijavu spaljivanja podnosi se usmenim ili pisanim oblikom najkasnije 5 dana prije planiranog termina spaljivanja,

2.      Prijava se popunjava kod vatrogasaca u DVD-u,

3.      U roku 3 dana vatrogasci – DVD će u pisanom obliku podnositelju prijave izdati odobrenje ili zabraniti spaljivanje,

4.     Po zaprimanju odobrenja za spaljivanje podnositelj zahtjeva je dužan najkasnije 24 sata prije početka spaljivanja usmenim putem, telefonom ili u pisanom obliku potvrditi namjeru ili odustati od spaljivanja,

5.      Vatrogasci – DVD, vode upisnik prijava spaljivanja,

6.      Spaljivanje manjih veličina suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na površini od 100 m² ili 1 m³ mogu se vršiti bez prijave vatrogascima – DVD-u, ali pod uvjetom da se ispune svi uvjeti da ne dođe do širenja vatre.

 

Prilikom poduzimanja radnji spaljivanja na otvorenom prostoru potrebno je poduzeti odgovarajuće preventivne mjere, a naročito:

1.      Tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevinskih i drugih objekata i površina koje bi vatra i dim mogli ugroziti,

2.      Oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 3 metra,

3.      Osigurati dovoljan broj punoljetnih osoba sposobni za gašenje požara,

4.      Potrebno je osigurati odgovarajuću opremu i priručna sredstva za gašenje požara (lopate, voda, kante, a može se u DVD-u i posuditi na revers i leđne naprtnjače i metlenice),

5.      Spaljivanje vršiti samo danju i za mirna vremena

6.      Nakon spaljivanja pregledati mjesto spaljivanja, ostatke vatre i žara u                   potpunosti pogasiti i tek nakon odrađenih svih radnji napustiti mjesto spaljivanja.

 

 

MJERE ZABRANE

 

Zabranjeno je spaljivanje ili loženje vatre na otvorenim površinama:

1. U okolici elektroenergetskih objekata, vodova, javnih cesta i uz željezničke pruge,

2.      Površina koja se nalazi na udaljenosti manjoj od 200 m od ruba šuma, nacionalnih parkova, spomenika prirode, arhitekture i ostalih zaštićenih područja na županijskoj razini,

3.      Kada Župan Karlovačke županije na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja proglasi zabranu svakog spaljivanja,

4.      Svakoj fizičkoj i pravnoj osobi, tijelu državne vlasti te jedinicama lokalne i područne samouprave nedjeljom i u dane državnih blagdana,

5.      Svakoj fizičkoj i pravnoj osobi, tijelu državne vlasti te jedinicama lokalne i područne samouprave zabranjuje se spaljivanje predmeta od gume, plastike, kože, prerađevina od ulja, maziva, otpada na bazi kemijskih spojeva te drugih anorganskih tvari koji na bilo koji način utječu ili mogu utjecati na onečišćenja okoliša.

 

POSEBNE MJERE

 

U slučaju nepridržavanja propisanih mjera predviđene su određene prekršajne sankcije i novčane kazne. Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinice lokalne i područne samouprave odnosno vlasnici ili korisnici otvorenog prostora zbog nepridržavanja odredbi Odluke Karlovačke županije, koji izazovu požar snositi će troškove vatrogasne intervencije po izvršenosti sudske presude.

Troškove vatrogasne intervencije obračunati će vatrogasci – DVD.

 

NADZOR

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju: PU Karlovačka, poljoprivredna inspekcija, šumarska inspekcija i državni inspektorat.

 

 

 

Kontakt telefon: DVD Rakovica: 091/479 32 82

                        DVD Drežnik Grad: 098/610 238

                                        

TRAŽE SE RADNICI

Traže se 4 radnika/radnice na javnim radovima u Općini Rakovica za što se mogu  prijaviti osobe dugotrajno prijavljene na zavod za zapošljavanje.Poslovi obuhvaćaju održavanje javnih površina , prometnica i drugih javnih dobara na području Općine Rakovica  u periodu od  02. svibnja do  01.listopada 2016 godine. Dohodak je oko 2.500,00 kn uz plaćene putne troškove sukladno Programu „Radom za zajednicu i sebe“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave zainteresiranih primaju se od 30.03. do 06.04.2016 godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica, ali uz prethodnu provjeru o ispunjavanju uvjeta kod Zavoda za zapošljavanje Slunj.

OBRAZAC

 

                                       

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Službeni glasnik općine Rakovica

Planovi naselja

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634 - 978; ili: 421 - 313; Mob: 099/ 430 - 443

Odvodnja

Usluge odvodnje - pražnjenje septičkih jama obavlja Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac.

Kontakt telefon: 649 - 100; Fax: 649 - 153; Mob: 098/ 9821 - 206

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

LOKALNI IZBORI 2017.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

- kontakt: telefon: 047 784 078, 047 784 079, 047 784 006,  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- radno vrijeme: radnim danom 8:00 - 16:00

 vikendom dežurstvo po posebnoj obavijesti

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj