Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

 

Objavljen je  Javni poziv poduzetnicima za identifikaciju projektnih prijedloga sukladnih Europskoj strategiji za pametan, održiv i uključiv rast – EUROPA 2020, općem strateškom cilju Strategije razvoja poduzetništva 2013.-2020. godine – povećanju konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj i Operativnom programu za regionalnu konkurentnost.

Svrha poziva je iskaz interesa za pomoć u pripremi projektnih prijedloga za projekte koji će se prijavljivati za programe bespovratnih potpora u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE

Građevinski radovi na sanaciji deponije komunalnog otpada Ćuić brdo započeli su 24.rujna 2012. godine. Izvođač radova je Zajednica ponuditelja Slunj GZPP d.d. iz Slunja, P. Svačića 5 i GT TARDE d.o.o. iz Splita, Spinčićeva 2D. Vrijednost ugovorenih radova po Okvirnom sporazumu iznosi 4.039.582,13 kn bez PDV-a , a  obuhvaćeni su radovi  izgradnje:  4 plohe za odlaganje otpada, infrastrukture deponije (odvodnja, elektro instalacije, vodovod, prometnice), objekta portirnice i osoblja, vage, površine za glomazni otpad, površine za odvojeni otpad, platoa za pranje vozila i dr. Istim je obuhvaćeno i premještanje postojećeg otpada na uređene plohe za deponiranje. U toku je izvođenje radova  na dijelu niveliranja terena, na izgradnji  bazena tehnoloških  voda, mosne vage, objekata osoblja, portirnice, rezervoara pitke vode te prometnica.

Ovdje možete pogledati vozne redove autobusnih linija:  VOZNI REDOVI

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE RAKOVICA                                                                          

KLASA: 013-03/13-01/03

URBROJ: 2133/16-13-19

Rakovica, 29.04.2013.

O B A V I J E S T

 

o dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Rakovica za zaprimanje

prijedloga kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Rakovica

i

prijedloga kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Rakovica

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Rakovica obavještava sve zainteresirane političke stranke i birače s područja Općine Rakovica koji namjeravaju predlagati kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Rakovica, te koji namjeravaju predlagati kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Rakovica, na predstojećim lokalnim izborima, koji će se održati dana

19. svibnja 2013. godine,

da iste mogu predavati u sjedištu OIP-a Općine Rakovica na adresi:

 Rakovica 6, Rakovica (zgrada općinske uprave).

 u slijedećim terminima:

 - na dane 29. i 30. travnja 2013. godine od 08,00 do 16,00 sati,

- na dan 01. svibnja (srijeda) 2013. godine od 08,00 do 20,00 sati, te

- na dan 02. svibnja (četvrtak) 2013. godine od 08,00 do 24,00 sata.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti OIP Općine Rakovica na brojeve telefona:

047/ 784 - 103 i 099 840 3515, 784 - 006 i 098 963 4201, 784 - 011 i 098 963 4221, 784 - 326 i 098 976 0099.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO             

OPĆINE RAKOVICA

PREDSJEDNIK

Kristijan Bitunjac, dip.iur., v.r.

O   G   L   A   S

T E M E LJ E M

Odluke o raspisivanju izbora članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluke o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i Odluke o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda (''Narodne novine'', br. 44/13) 

 IZBORI ĆE SE ODRŽATI U NEDJELJU

19. svibnja 2013. GODINE

U VREMENU OD 7.00 DO 19. 00 sati

Općinsko Izborno povjerenstvo Općine Rakovica utvrđuje da su za izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zastupnike, te za izbore za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda na području Općine Rakovica određena slijedeća biračka mjesta:

 

Biračko                   Broj:                              Naselja:                                        Prostorije

mjesto:                                                                                                          biračkog mjesta:__

 RAKOVICA             1        Rakovica, Drage, Oštarski Stanovi,               VATROGASNI DOM

                                               Rakovičko Selište, Brajdić Selo, Jelov            DVD RAKOVICA

                                               Klanac, G. Močila, Broćanac,                           

                                               Brezovac, Ćuić Brdo, Lipovac,

                                              Mašvina, Stara Kršlja i Korita

___________________________________________________________________________

 DREŽNIK GRAD   2         Drežnik Grad, Irinovac, Lipovača               VATROGASNI DOM

                                               i Sadilovac                                     DVD DREŽNIK GRAD

 ___________________________________________________________________________

 SELIŠTE

DREŽNIČKO           3          Selište Drežničko, Čatrnja i Korana          PODRUČNA ŠKOLA                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                 U SELIŠTU DREŽNIČKOM

__________________________________________________________________________________________

 NOVA KRŠLJA       4          Nova Kršlja, Jamarje, Kordunski                     LOVAČKI DOM

                                                         Ljeskovac, Basara i Koranski Lug      U NOVOJ KRŠLJI

__________________________________________________________________________________________

GRABOVAC            5           Grabovac                                      GRABOVAC, GRABOVAC 237                                                                                                                                                               

                                                                                              - KOD STJEPANA SEKULIĆA

__________________________________________________________________________________________

                                                                                                                 PREDSJEDNIK 

                                                                                                    Kristijan Bitunjac, dip.iur., v.r.   

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE RAKOVICA                                                                        

KLASA: 013-03/13-01/03

URBROJ: 2133/16-13-13

Rakovica, 26.04.2013.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnim izborima (''Narodne novine'', br. 144/12), a u svezi s člankom 57. stavkom 1. Zakona o registru birača (''Narodne novine'', br. 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Rakovica dana 26. travnja 2013. godine objavljuje slijedeći

O   G   L   A   S

 I

            Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice), mogu na dan lokalnih izbora koji će se

ODRŽATI U NEDJELJU 19. svibnja 2013. GODINE

 dobiti

POTVRDU ZA GLASOVANJE

kod nadležnog ureda koji vodi registar birača.

 II

            Potvrdu za glasovanje (članak 57. stavak 1. Zakona o registru birača (''Narodne novine'', br. 144/12) ili tzv. plavu potvrdu na dan izbora za područje Općine Rakovica izdaje

MATIČNI URED U RAKOVICI, Rakovica 6, Rakovica

 

                                                                                        OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO             

                                                                                                            OPĆINE RAKOVICA

                    PREDSJEDNIK

Kristijan Bitunjac, dip.iur., v.r.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj