Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

DJEČJI MASKENBAL

DREŽNIK GRAD;  SUBOTA 22.02.2014.

Turistička zajednica općine Rakovica organizira DJEČJI MASKENBAL u subotu 22.02.2014. godine s početkom u 16.00 sati u Vatrogasnom domu Drežnik Grad.

Kroz dvosatni program vodit će vas Klaun Srećko s predstavom Klaunovska posla  -kroz klaunovske  skečeve  i trikove  Srećko razveseljava djecu i stavlja široki osmjeh na njihova lica.

Radionica:

KADA? Četvrtak, 13.02.2014. godine u 12.00 sati

GDJE? Knjižnica za Mlade, Banjavčićeva 8, Karlovac

ZA KOGA? Sve zainteresirane

Program:

12,00-12,15- Uvod u politiku zapošljavanja Europske unije
12,15-12,45- europska mreža poslova
12,45-13,00- Paket mjera "Garancija za mlade"
13,00-13,20- ERASMUS-mogućnosti za visoko obrazovanje
13,20-14,00- Pitanja i zaključci

www.edickarlovac.eu

 

Javni poziv za prijavu projekata udruga u Karlovačkoj županiji radi financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Karlovačke županije u 2014. godini na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

TEKST NATJEČAJA
 Obrazce za prijavu možete preuzeti na www.kazup.hr/natjecaji/vijesti.html

 

Općina Rakovica kao javni naručitelj iskazuje potrebu za nabavom u predmetu nabave: Usluga izrade energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata za zgrade javne namjene na području Općine Rakovica.

Poziv ponuditeljima, ponudbeni list i troškovnik sastavni su dio ovog poziva koje možete preuzeti na dolje navedenim stavkama.

POZIV PONUDITELJIMA

PONUDBENI LIST

TROŠKOVNIK

 

Na temelju članka 11 I 37. Odluke o raspolaganju nekretninama  ( Glasnik Karlovačke županije br.41/10 ,51/10-ispravak, 07/11,11/12 i 39/13), Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica daje:

 

OBAVIJEST

o prikupljanju iskaza interesa za zakup zemljišta  u vlasništvu Općine Rakovica

Obavještavaju se stanovnici Općine Rakovica odnosno budući korisnici općinskog zemljišta da će se od 22.01. 2014. do 10.02.2014 godine prikupljati obrasci iskaza interesa (inicijalni zahtjevi) za  zakup  neizgrađenog građevinskog zemljišta i zakup poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu Općine Rakovica u katastarskim  općinama Drežnik , Rakovica, Sadilovac, Broćanac i Mašvina.

U zakup će se dati na  privremeno korištenje općinsko zemljište koje se može koristiti za poljoprivredu -sadnju jednogodišnjih kultura i druge svrhe  s ciljem  održavanja istog .

Zemljište će se dati u zakup fizičkim ili pravnim osobama na  privremeno korištenje do najduže 5 godina , odnosno do njegovog privođenja namjeni sukladno Prostorno planskoj dokumentaciji.

Na zemljištu koje će se dati u zakup nije dozvoljena gradnja objekata niti izvođenje drugih radova i sadnja višegodišnjeg raslinja.

Zakupljeno zemljište će se iznimno moći koristiti i za uređenje i korištenje za parkirališni proctor, otvoreno skladištenje –deponiranje bezopasnih materijala ili opreme, uređenje zelenih površina, i slične namjene, uz prethodnu suglasnost Općine .

Na zakupljenom zemljištu  dozvoljavati će se izvođenje manjih zahvata  koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat  troškova  ulaganja. Uz zahtjev za odobrenje zakupnikće biti dužan  priložiti i odgovarajuću tehničku dokumntaciju (idejno rješenje,,hortikulturno rješenje i sl. )

Ako je predmet zakupa samo dio zemljišne čestice, uz zahtjev će se dostaviti skica prijedloga korištenja dijela zemljišta izrađena po ovlaštenom geodetu.

Danom isteka Ugovora ili raskida istog  zakupac će biti  dužan predati Općini u posjed zemljište slobodno od stvari i objekata,bez prava na naknadu za uložena sredstva ili naknadu štete. 

U zakup će se dati ne izgrađeno građevinsko i poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Rakovica, upisano u slijedećim zemljišnim knjigama i katastarskim općinama :

1.ko. Drežnik ,

zk.ul. br. 509, 594, 648, 598 ,926, 1201, 1261, 1262, 1263, 1264,

2. k.o. Rakovica

zk.ul. br. 702, 786, 1013,

3. k.o. Sadilovac

zk.ul. br.484

4. k.o. Broćanac

zk.ul. br. 255, dio 253, 253, 55, 197

Katastarske planove možete pogledati na http://www.dgu.hr/

Obrazac iskaza interesa

Predmet zakupa nisu zemljišta označena u zemljišno knjižnim izvodimapod Oznakom zemljišta : šuma, put, šternja, zdenac, sajmište,groblje, izvor, autobusna stajališta i druga izgrađena zemljišta sa objektima u upotrebi.

1. Početna cijena zakupnine za poljoprivredno korištenje građevinskog i poljoprivrednog zemljišta  :

- Građevinskog zemljišta je 0,70 kn/m2 godišnje

- Poljoprivrednog zemljišta i to :

Oranice ,vrtovi voćnaci je   0,70 kn/m2 godišnje

Livade  je 0,60 kn/m2 godišnje

  Pašnjaci je 0,50 kn/m2 godišnje

  Neplodno, močvare trstenici  je 0,30 kn/m2  godišnje

2.Početna cijena zakupa za ostale vrste korištenja (uređenje parkirališta, okoliša i sl.)

 -Građevinsko zemljište  3,00 kn/m2 godišnje

-- Poljoprivrednog zemljišta i to :

Oranice ,vrtovi voćnaci je   3,0 kn/m2 godišnje

Livade  je 2,0 kn/m2 godišnje

  Pašnjaci je 1,0 kn/m2 godišnje

  Neplodno, močvare trstenici  je 0,50 kn/m2  godišnje

Nekretnine popisane u navedenim zemljišno knjižnim ulošćima  se mogu pregledati u uredu Općine Rakovica svaki radni dan od 7,0 do 13,0 sati,  na katastrskim kartama ili na terenu uz prethodnu najavu na telefon 047 784 011 zaključno sa 10.02 .2014. ,.

Ova obavijest , link na zemljišne knjige I katastarske planove  obrazac iskaza interesa objavljuju se na web stranici Općine Rakovica www.opcina.rakovica.hr a obavijest na oglasnim pločama naselja. Obrazac zahtjeva zainteresirani predaju u ured Općine Rakovica poštom, osobno ili Email porukom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Na osnovu istog zainteresirani će biti obavješteni o raspisanom natječaju i daljnjem postupku.                            

KLASA: 944-15/14-01/01

URBROJ: 2133/16-14-1

Rakovica, 21.01.2014.

 

                                                                          JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE RAKOVICA

Želite putovati? Želite volontirati? Imate 18-30 godina? Uključite se u EVS europski program za mlade i kao EU volonter provedite 6-12 mjeseci u nekoj europskoj zemlji po vlastitom izboru.
Detalje pročitajte na http://www.cnc.hr/eurposka-volonterska-sluzba/Super-prilika-Volontiranje-u-stranoj-zemlji/6.html

Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, raspisuje natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2013/2014. 

Prijave na natječaj podnose se zaključno do 7.2.2014. godine

Tekst natječaja kao i obrazce možete preuzeti na  http://www.branitelji.hr/pregled/objavljen-natjecaj-fonda-za-stipendiranje-hrvatskih-branitelja-iz-domovinskog-rata-i-djece-hrvatskih-branitelja-iz-domovinskog-rata-za-akademsku-godinu-2013-2014

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj