Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Sukladno obavijesti Elektrolike Gospić  obavještavamo stanovnike Općine Rakovica da će:

-10.04.2014 godine (četvrtak)  zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju za područje cijele Općine Rakovica biti obustavljena isporuka električne energije od 16,00 do 19,00sati.

Općina Rakovica je u 2009. godini pokrenula inicijativu za katastarsku izmjeru dijela područja Općine (oko 3136 ha) u svrhu izrade katastra nekretnina i osnivanja novih zemljišnih knjiga.

U ovaj projekt se kreće zbog zastarjelosti katastarskih mapa i podataka o parcelama koji datiraju još iz vremena Austro-Ugarske Monarhije, te njihove neusklađenosti sa stanjem u zemljišnim knjigama i stanjem na terenu. Navedeno nepoklapanje katastra, zemljišno-knjižnog i stvarnog stanja dovodi do ogromnih problema prilikom izrade projekata te koči realizaciju potencijalnih investicija.

DEPONIJA KOMUNALNOG OTPADA „ĆUIĆ BRDO“

Izvješće o izvršenim analizama koncentracije odlagališnog plina na odlagalištu „Ćuić Brdo“ –Zaključak

        U ožujku 2014 godine izvršena je analiza koncentracije odlagališnih plinova:  vodika (H2), sumporovodika (H2S), metana (CH4), ugljik oksida(CO2) i kisika(O2) na odlagalištu komunalnog otpada Ćuić Brdo, te sukladno dobivenim rezultatima zaključeno da nije utvrđena posebna opasnost ali zbog kolanja plinova moguća su povremena stvaranja eksplozivnih koncentracija. Analiza je izvršena u Laboratoriju za analizu i toksikologiju ANT d.o.o. iz Zagreba, Medarska 69.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
Rakovica 6,  47245 RAKOVICA
Tel. 047 784 006, Fax 047 784 039
KLASA:931-01/14-01/01
UR.BROJ: 2133/16-14-2
Rakovica, 21.03.2014

POZIV NA JAVNI SKUP VLASNICIMA I KORISNICIMA NEKRETNINA
NA PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA, A ZA DIJELOVE K.O. DREŽNIK, K.O. SADILOVAC I K.O. RAKOVICA

Obavještavamo Vas da je odlukom Državne geodetske uprave pokrenut postupak katastarske izmjere nekretnina na području općine Rakovica za dijelove K.o. Drežnik, K.o. Sadilovac i K.o. Rakovica.

Projekt obuhvaća:

  1. Katastarsku izmjeru nekretnina,odnosno:

a)      Utvrđivanje oblika i površine svake pojedine nekretnine

b)      Utvrđivanje stvarnog vlasnika svake nekretnine

  1. Izrada novih katastarskih planova i popisa nekretnina
  2. Izrada novih vlasničkih listova nekretnina i drugih zemljišnih dokumenata.

Obavještavamo Vas da u travnju 2014. godine počinju radovi iz točke 1. Projekta osnivanja novog katastarskog operata i zemljišnih knjiga za područje dijelova K.o.Drežnik, K.o. Sadilovac i K.o. Rakovica.

Ove opsežne radove, moguće je uspješno obaviti samo uz Vaše osobno sudjelovanje i suradnju s institucijama i osobama koje će izvoditi opisane radove. To se osobito odnosi na katastarsku izmjeru nekretnina, koju će izvesti djelatnici geodetske tvrtke GEOPROJEKT d.o.o. iz Zagreba , uz nadzor Područnog ureda za katastar Karlovac, ispostava Slunj.

Granica obuhvata može se vidjeti u holu ureda Općine Rakovica u radnom vremenu od 7,00 sati do 15,00 sati.

Građani čije nekretnine se nalaze u obuhvatu nove izmjere trebaju provjeriti  točnost adrese upisane  u posjedovnim listovima kako bi mogli zaprimiti  sve buduće obavjesti, rješenja  i pozive izrađivača koji će uslijediti

Sve potrebne informacije o postupku katastarske izmjere možete dobiti na javnom skupu o prezentaciji projekta koji će se održati:

- 31.03.2014.g. (ponedjeljak) u vatrogasnom domu u Rakovici u 17:00 sati,

- 01.04.2014.g. (utorak) u vatrogasnom domu u Drežnik Gradu u 17:00 sati,      

- 02.04.2014.g. (srijeda) u dvorani crkve MPK u Selištu Drežničkom u 17:00 sati

Molimo da se ovom pozivu odazovete u što većem broju budući da kvaliteta posla u mnogome ovisi o suradnji i informiranosti stranaka – vlasnika i korisnika nekretnina.

OPĆINSKI NAČELNIK

 Franjo Franjković v.r.

DOKUMENTI: izmjera.zip

Temeljem   članka 6. Socijalnog programa za 2014. godinu,  općina Rakovica

P O Z  I  V A

sve redovite studente i učenike  srednjih škola

koji imaju prebivalište na području općine Rakovica, a koji putuju javnim prijevozom povremeno ili vikendom do mjesta školovanja i natrag  /Karlovac, Zagreb,   Rijeka i dr. /

da radi  ostvarivanja prava na subvenciju troškova prijevoza  Uredu Općine Rakovica dostave:

1. Studenti potvrdu o upisu u drugi semestar, a učenici potvrdu  o  upisu u drugo polugodište tekuće školske/akademske  godine.

2. Presliku osobne iskaznice i OIB

3. Broj uplatnog računa na koji će su  uplatiti  sredstava (ukoliko netko osobno nema otvoren račun uplata se može izvršiti na račun roditelja)

 

Rok za dostavu dokumenata je:  30.04.2014.

Na ovaj način će Vam Općina Rakovica refundirati dio troškova prijevoza, sukladno svojim mogućnostima, kako bismo Vam olakšali troškove školovanja.

Za sve potrebne informacije obratite se na tel. 047/ 784-006

Želimo Vam uspjeh u školovanju !

 OPĆINA  RAKOVICA

OBAVJEŠTAVAJU SE STANOVNICI OPĆINE RAKOVICA DA ĆE SE PROVESTI NOVA REGULACIJA    JAVNE    RASVJETE,

ZBOG SMANJENJA PRIHODA KOMUNALNE NAKNADE IZ DRŽAVNOG IZVORA (NAKNADA ZA VOJNI POLIGON).

JAVNA RASVJETA ĆE SVIJETLITI OD 20,00 h DO 23,00 h DOK SE NE PROVEDE  DRUGAČIJA MJERA ŠTEDNJE.

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKI NAČELNIK

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj