Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

 

Na temelju članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2015. godine („Službeni glasnik Općine Rakovica“, br. 09/14), pozivaju se korisnici sredstava koji proračunska sredstva koriste u iznosu većem od 15.000,00 kn, da su dužni podnijeti Općinskom vijeću Izvještaj o radu do 01. travnja 2015. godine.

 

Adresa:
Rakovica 32
47245 Rakovica

Kontakt:
Telefon/fax: 047/ 600-041
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme

Parnim datumima ujutro 08.00-15.00h, neparnim datumima poslijepodne 13.00-20.00h

Petkom ujutro 08.00-15.00h osim 3.petka u mjesecu poslijepodne 13.00h-20.00h

Subota svaka 1. i 3. u mjesecu 08:00h-13:00h, nedjeljom ne radi.

Ljekarne Čović - Pavišić više...

 

 

Pozivaju se vlasnici kuća za odmor na području Općine Rakovica da do 31. ožujka 2015.godine dostave prijavu podataka o kući za odmor,  radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2015.godini.

Obveznik poreza na kuću za odmor je svaka pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine Rakovica.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan), koji se koristi povremeno ili sezonski.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje, u iznosu 12,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće.

Vlasnik kuće za odmor prijavu podataka ispunjava na propisanom obrascu i predaje u Poreznu upravu, ispostavu Slunj.

Vlasnicima koji ne izvrše isto u naznačenom roku utvrdit će se obveza na osnovu dostupnih podataka te će se proslijediti nadležnoj Poreznoj upravi, ispostava  Slunj na daljnje provođenje.

OPĆINA RAKOVICA

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 350-02/15-01/01

URBROJ: 2133/16-15-2

Rakovica, 12.02.2015.

 

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Rakovica (KLASA: 350-02/15-01/01, URBROJ: 2133/16-15-1, od  02.02.2015.) daje se

OBAVIJEST

o održavanju ponovne javne rasprave o prijedlogu drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

Ponovna javna rasprava o prijedlogu drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica ( u daljnjem tekstu : Prijedlog prostornog plana) provest  će se  u periodu od 20. veljače 2015 godine do 06. ožujka 2015 godine .

Uvid u Prijedlog prostornog plana može se izvršiti u hodniku  zgrade  Općine Rakovica u Rakovici 6, Rakovica,  radnim danom u vremenu od 7,0 do 15,0 sati  , te na  web stranici Općine Rakovica  www.rakovica.hr i web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www. mgipu.hr

Javno izlaganje održat će se 26. veljače, 2015 godine u Vatrogasnom domu u Rakovici s početkom u 10,0 sati .

Pozivamo sve zainteresirane osobe  da izvrše javni uvid i prisustvuju javnom izlaganju u navedenom rokovima , te upute svoje prijedloge  i primjedbe  na Prijedlog prostornog plana.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plan   mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Primjedbe se daju na mjestu javnog uvida na zapisnik u tijeku javnog izlaganja, upisom u Knjigu primjedbi i prijedloga u zgradi Općine Rakovica ili pismenim putem na adresu ; Općina Rakovica, Rakovica 6,  47245 Rakovica.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime , prezime i adresu podnositelja  ili potpun naziv podnositelja , ne budu čitko napisani ili ne budu dostavljeni u navedenom roku trajanja javne rasprave , neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Općina Rakovica

    Jedinstveni upravni odjel

Svojom novom uslugom „Moj EU projekt“, Hrvatska gospodarska komora  sufinancira pripremu dokumentacije za EU projekte s područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za upravo otvorene podmjere 4.1 i 4.2. Ukupna vrijednost ovog natječaja je 350.000 kuna, a vrijednost vaučera po tvrtki iznosi 10.000 kuna.

Na natječaj se mogu prijaviti članice HGK s najmanje jednim zaposlenim te s podmirenim poreznim obvezama i obvezama prema zaposlenicima te tvrtke koje nisu u poteškoćama, u postupku stečaja ili u procesu predstečajne nagodbe.

Vaučeri se isključivo mogu iskoristiti za izradu poslovnog plana, pripremu prijavne i prikupljanje popratne dokumentacije propisane pravilnicima i natječajima raspisanima za dodjelu sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Prijavitelj je dužan ispuniti prijavni obrazac koji se nalazi na službenoj stranici HGK.

Natječaj traje do 27. veljače, Isplata vaučera obavlja se u roku od 10 radnih dana od dana dostave kompletne dokumentacije.

Prijavni obrazac možete pronaći ovdje.

 

   

Krajem siječnja u Ispostavi Slunj, koja pokriva grad Slunj te općine Cetingrad i Rakovica, zabilježeno je povećanje evidentirane nezaposlenosti. Ukupan broj nezaposlenih krajem mjeseca je iznosio 1 426, što je za 3,7% odnosno 51 osobu više nego prethodni mjesec. U odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjio se broj nezaposlenih za 18 osoba (1,2%). Udio nezaposlenih Ispostave Slunj u odnosu na nezaposlene u Karlovačkoj županiji iznosi 13,1%.

 Tablica 1. - prikaz nezaposlenih po općinama i po kvalifikacijskoj strukturi u Ispostavi Slunj

 

U siječnju 87 osoba prijavilo se u evidenciju nezaposlenih u Ispostavu Slunj što je u odnosu na prošli mjesec smanjenje za 29 osoba (25,0%), a u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjenje za 24 osobe (21,6%). Novoprijavljeni dolaze iz radnog odnosa - 71, iz redovitog školovanja –1 i iz neaktivnosti - 15.

S druge strane tijekom mjeseca iz evidencije u Ispostavi Slunj odjavljeno je 36 osoba, od toga 22 osobe zbog zaposlenja (61,1%), 1 osoba (2,8%) zbog zaposlenja na temelju drugih poslovnih aktivnosti, te 13 osoba (36,1%) je odjavljeno iz evidencije zbog drugih razloga.

Od ukupnog broja zaposlenih 1 osoba (4,5%) je zaposlena na neodređeno vrijeme, a 21 osoba (95,5%) na određeno, a 3 osobe (13,6%) zaposlene su po prvi put. Također, zaposleno je 12 žena (54,5%) i 10 muškaraca (45,5%).

Tijekom mjeseca u Ispostavi Slunj zaprimljeno je 9 oglasa za slobodna radna mjesta.

Potpun statistički bilten Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Karlovac za siječanj 2015. godine možete pogledati OVDJE.
Izvještaj je u pdf formatu i za njegovo čitanje potreban je Adobe Reader. Ukoliko ga nemate možete program skinuti besplatno na ovoj stranici http://get.adobe.com/reader/

 

Zbog obilnih padalina snijega otežan je promet državnim, županijskim i lokalnim prometnicama , a Osnovna škola ne radi!

Vozačima savjetujemo da odgode putovanje ako je moguće i da na put ne kreću bez zimske opreme, stanje na cestama svakako da pogledaju na sljedećem linku: STANJE NA CESTAMA - HAK.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj