Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Karlovačka županija provodi Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2013. godini kojim su utvrđene mjere temeljem kojih se dodjeljuju bespovratnu financijska sredstva. Korisnici potpora su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije na području koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost.Program potpora s detaljnim informacijama možete pogledati OVDJE


Obrazac zahtjeva možete preuzeti na www.kazup.hr/upravni-odjeli-i-sluzbe/poljoprivreda-sumasrvto-i-turizam/


Kako se registrirati kao mali proizvođač jakih alkoholnih pića i izbjeći stroge zakonske sankcije? Sve o postupku registracije, prekršajima i kaznama možete pročitatati OVDJE

Djelatnici Agencije za poljoprivredno zemljište održati će prezentaciju za poljoprivrednike i predstaviti sve novosti Zakona o poljoprivrednom zemljištu te procedure za njegovu provedbu. Pozivamo Vas na prezentaciju koja će se održati u ponedjeljak, 9. rujna 2013. godine u 12 sati, u Karlovcu, u dvorani Udruženja obrtnika Grada Karlovca, Haulikova 14.

Od 02. rujna 2013. godine u Slunj s radom počinje javnobilježnički ured Martine Naletilić. Adresa javnobilježničkog ureda je Trg Franje Tuđmana 8.

Radno vrijeme- Ponedjeljak- od 09,00 do 17,00
                    -Utorak, srijeda i četvrtak- od 7,30 do 15,00
                    - Petak - od 9,00 do 15,00
 Kontakti:       - tel: 047 400 008
                    - fax: 047 400 009
                    - email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

HEP- Operater distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić, izvješćuje cijenjene kupce da će se zbog redovitog godišnjeg pregleda i održavanja elektroenergetskog postrojenja dana 29.08.2013. godine, biti obustavljena isporuka električne energije:

-od 08,00 do 12,00 sati za područje naselja Prijeboj, Kapela Korenička, Jezerce, Plitvička jezera, Poljanak, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Zaklopača, Željava, Novo Selo Koreničko, Ličko Petrovo Selo, Rešetar, Vaganac i za cijelo područje Općine Rakovica.

-od 08,00 do 14,00 sati za područje naselja Smoljanac, Rastovača, Korana

Na odlagalištu komunalnog otpada "Ćuić Brdo" izvršena su različita ispitivanja. U cilju prikupljanja podataka o eventualnoj onečišćenosti izvedeno je uzimanje kompozitnih prosječnih uzoraka tla te sondiranje terena. Uzorci kompozitnih uzoraka i uzoraka uzetih sondiranjem su potom analizirani prema propisima Republike Hrvatske. Ukuono je uzeto 8 komopzitnih uzoraka koji su potom analizirani u laboratoriju Zavoda za ishranu bilja, Agronomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Analize uzoraka su provedene radi utvrđivanja količine metala i potencijalno toksičnih elemenata te policikličnih aromatskih ugljikohidrata-PAH, PCB i ulja. Uzorke tla uzete s područja odlagališta komunalnog otpada "Ćuić Brdo" može se tretirati kao uzorke uzete s potencijalno najzagađenijih dijelova. Na razmatranom području nije utvrđena sporodično povišena koncentracija teških metala u razmatranim slojevima tla samo u usporedbi s MDK za poljoprivredna tla. U 20 kompozitnih te 17 uzoraka po dubini 4 sonde nisu konstatirana oštećenja drugim teškim metalima niti organskim onečišćivačima koji bi ograničili uporabu tla u različite komercijalne ili industrijekse svrhe. Koncentarcije ostalih ispitivanih teških metala i PAH-a su u granicama dozovljivih. Koncentarcije PCB i mineralnih ulja nisu komaprirane s graničnim vrijednostima jer za iste ne postoje propisane kritične koncentracije. Praćenjem stanja plodnosti tla i praćenjem stanja onečišćenosti tla teškim metalima i potencijalno štetnim tvarima i organskim onečišćivačima utvrđeno je da su isti ispod maksimalno dozvoljenih koncentarcija prema zakonskim propisima.

Na odlagalištu komunalnog otpada "Ćuić Brdo" također su obavljena i ispitivanja i analiza kvalitativnog i kvantitativnog sastava deponijskog plina. Budući da odlagalište nema bunare za otplinjavanje ispitivanja su provedena na ispitnim sondama u vlasništvu tvrtke ANT d.o.o. Ispitivane su koncentracije vodika, sumporovodika, metana, ugljikooksida i kisika. Dobivenim rezultatima mjerenja, posebna opasnost nije utvrđena, ali zbog podzemnog kolanja plinova moguća su povremena stvaranja eksplozivnih koncentracija.

Napravljena  je i desetogodišnja analiza temperature zraka, oborina, vjetra te vlažnosti zraka prema podatcim s najbliže relevantne klimatološke postaje Slunj. Srednje mjesečna i godišnja temperatura zraka u periodu od 2003. do 2012. godine je 11,1 C. Mjesečna i godišnja maksimalna temperatura zraka je 39 C dok je minimalna temperatura zraka -21,2 C.  Srednje mjesečne i godišnje količine oborina su 100,2 mm. Maksimalne dnevne količine oborina su 81,5mm. Srednje mjeečne i godišnje jačine vjetra su 1,2 Bf. I srednja, mjesečna i godišnja relativna vlažnost zraka iznosi 77%.

    Mali proizvođači jakih alkoholnih pića (MP-JAP) prilikom registracije ispunjavaju samo IZJAVU I PUR- obrazac, a jednom godišnje (to je u siječnju 2014., točnije do 20.01.) ispunjavaju i šalju Godišnje izvješće malih proizvođača jakih alkoholnih pića i plaćaju paušal na kotao (100 kn za kotao do 100 litara, a za veći 200 kn). Taj paušal se plaća svake godine, bez obzira da li se rakija peče ili ne. Ukoliko je mali proizvođač već registriran, prije pečenja šalje samo PUR obrazac. Svi obrazci popunjavaju se i šalju u tri primjerka poštom na nadležnu Carinsku upravu.

Svaki mali proizvođač jakih alkoholnih pića smije godišnje ispeći ukupno 20 litara apsolutnog alkohola bez plaćanja trošarine. Uvjetno rečeno to je 100%-tni alkohol koji u stvarnosti ne postoji. Postoji 96%-tni. Alkohol koji mali proizvođač proizvede npr. 42 litre sa 16 gradi, preračunava se u apsolutni alkohol. Najprije treba grade pretvoriti u % alkohola. Npr. 16x koeficijent 2,5 = 40. Tada količina od 42 litre pomnoži sa jačinom 40% alkohola te podijeli sa 100. Tako se dobije količina apsolutnog alkohola kojeg je mali prooizvođač proizveo. Npr. 42x40=1.680. 1680:100=16,8. Znači u ovom primjeru je mali proizvođač proizveo samo 16,8 litara apsolutnog alkohola. Budući da mali proizvođač svake godine smije proizvesti do 20 litara apsolutnog alkohola bez plaćanja trošarine, za ovu proizvodnju plaća samo paušal na kotao.

Drugi primjer: Mali proizvođač je proizveo 60 litara rakije sa 18 gradi. To preračunavamo u apsolutni alkohol: 60 x (18x2,5) i umnožak dijelimo sa 100. Npr. 60x45% = 2700. 2700:100 = 27. U ovom slučaju proizvedeno je 27 litara apsolutnog alkohola. Budući da za prvih 20 litara ne plaća trošarinu, trošarinu plaća samo za razliku. Trošarina se plaća po jednoj litri 53 kune. Mali proizvođač ne smije nikako proizvesti više od 1000 litara rakije. Ukoliko bi to proizveo, automatski spada u drugačiju kategpriju oporezivanja.

Popunjene obrazce mali proizvođač ispunjava u tri primjerka, potpisuje i šalje na Carinsku upravu kojoj pripada 8 dana prije nego je počeo peći rakiju. Adresa: Carinski ured Karlovac, Služba za trošarine i posebne poreze, Ilovac bb, 47 000 Karlovac. Kontakt telefon 047 634 742 ili 047 634 733

Dodatne upute možete pogledati OVDJE

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj