Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 350-02/17-01/50

URBROJ: 2133/16-17-4

Rakovica, 28. 07. 2017.

 

 

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Rakovica (KLASA: 350-02/17-01/50, URBROJ: 2133/16-17-3, od  27.07.2017.) daje se

 

 

OBAVIJEST

o održavanju ponovne javne rasprave o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

 

Ponovna javna rasprava o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica ( u daljnjem tekstu : Prijedlog prostornog plana) provest  će se  u periodu od 10.kolovoza 2017. godine do 18. kolovoza  2017. godine. Uvid u Prijedlog prostornog plana može se izvršiti u zgradi  Općine Rakovica- vjećnica, u Rakovici 6, Rakovica, radnim danom u vremenu od 7,0 do 15,0 sati, te na  web stranici Općine Rakovica:www.rakovica.hr i web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: www. mgipu.hr

Javno izlaganje održat će se 17.kolovoza 2017. godine u Vatrogasnom domu u Rakovici s početkom u 10,00 sati.

Pozivamo zainteresirane osobe  da izvrše javni uvid i prisustvuju ponovnom  javnom izlaganju u navedenom roku, te upute svoje prijedloge  i primjedbe  na Prijedlog prostornog plana, uz napomenu da nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog trećih izmjena i dopuna Prijedloga prostornog plana  se mogu podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Primjedbe se daju na mjestu javnog uvida na zapisnik u tijeku javnog izlaganja, upisom u Knjigu primjedbi i prijedloga u zgradi Općine Rakovica ili pismenim putem na adresu ; Općina Rakovica, Rakovica 6,  47245 Rakovica.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu potpuni sa svim podacima o nekretnini,  točnim imenom, prezimenom  ili nazivom podnositelja i adresom  ne budu čitko napisani, ne budu dostavljeni u navedenom roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Pročelnica

Vesna Rastovac  inž. građ, struč. spec. oec.

Prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

Poštovani,

dana 01. siječnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016) (dalje u tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, prema članku 70. Zakona, s danom stupanja na snagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine odnosno od 01. siječnja 2018. godine.

 

Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica koji će podatke prikupiti putem GEOPROJEKTA d.o.o. te se  ovim putem

 

mole vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Rakovica

 

na suradnju radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja  o  porezu  na  nekretnine  i  zaduživanja  obveznika  plaćanja  poreza te da omoguće djelatnicima GEOPROJEKTA d.o.o. uvid u tražene podatke (npr. osobna iskaznica, građevinska dozvola itd.).

 

Postupak prikupljanja podataka započinje:

 

17. srpnja 2017. godine.

 

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže JLS dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima  raspolaže  JLS  s  najvišim  koeficijentima  utvrđenima  Zakonom  za  stanje  i  dob nekretnine.   

 

Napomena:

Komunalna naknada se ukida s danom 31.12.2017.godine.

 

OPĆINA RAKOVICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634 - 978; ili: 421 - 313; Mob: 099/ 430 - 443

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj