Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Lovačka društva

Na posručju općine Rakovica djeluju dva lovačka društva, Lovačko društvo Medjed iz Rakovice i Lovačko društvo Golub iz Drežnik Grada.

 

LD Medvjed

Veličina lovišta pod lovozakupom je 18000 hektara, a obuhvaća lovišta: Rakovica, Mašvina, Bršljanovica i Grabovac.
Aktualni predsjednik LD Medvjed je gosp. Filip Franjković;
dok je tajnik gosp. Petar Hodak.

 

LD Golub

Veličina lovišta pod lovozakupom je 7200 hektara, a obuhvaća lovišta Drežnik i Nova Kršlja.
Aktualni predsjednik LD Golub je gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
dok je tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

 

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj