Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dobrovoljna vatrogasna društva

Na području općine Rakovice djeluju dva Dobrovoljna vatrogasna društva. Oba društva, i DVD Rakovica i DVD Drežnik Grad, dobrovoljna su, stručna, humanitarna, neprofitna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u pogledu zaštite od požara. Društvo je pravna osoba i osnovano je radi promicanja dobrovoljnog vatrogastva, te unapređenja zaštite od požara. Za obavljanje vatrogasne djelatnosti Društva, prema Zakonu o vatrogastvu, imaju vatrogasnu postrojbu.

Grb DVD-a Rakovica

Grb DVD-a RakovicaDobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica osnovano je 1953. godine na inicijativu tadašnjeg direktora osnovne škole gospodina Jure Šabana, dok je prvi predsjednik Društva bio je Dane Radaković. Društvo je bilo vrlo aktivno, a brojilo je 50 i više članova.

Društvo danas broji 180 članova od čega su 79 aktivnih, a 32 operativna člana.

Aktualni predsjednik Društva je gosp. Danijel Prebeg.

 

 

 


Zgrada DVD-a Rakovica

 

 

Vatrogasci na misi povodom dana Sv. Florijana zaštitnika vatrogasaca

Podmladak DVD-a sa starim članovima

Podmladak na natecanju

 

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad osnovano je daleke 1905. godine na inicijativu Vijeća općine Drežnik. Vijeće danas broji 78 članova od čega su 50 aktivnih, a 10 operativnih članova.

Aktualni predsjednik društva je gosp. Ante Jandrić

Zgrada DVD-a Drežnik Grad

Uređenje okoliša Doma

Polaganje ispita za gašenje šumskih požara u Lučkom

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj