Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Izvješće o visini troškova lokalnih izbora

Na temelju članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima (''Narodne novine'', broj 144/12) i članka 10. Odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora („Narodne novine“, broj 66/13 i 72/13), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Rakovica utvrđuje i objavljuje

CJELOVITO I Z V J E Š Ć E

o visini troškova lokalnih izbora 2013. godine i načinu njihova korištenja

 

I.

 

Za provedbu izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Rakovica, izbora za Općinskog načelnika Općine Rakovica, izbor župana Karlovačke županije, izbor članica/članova županijske skupštine Karlovačke županije te izbor zamjenika župana Karlovačke županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, održanih 19. svibnja 2013. godine (I krug) i 02. lipnja 2013. godine (II krug), a temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske, Županijskog izbornog povjerenstva Karlovačke županije, Općinskog izbornog povjerenstva Općine Rakovica i pristiglih računa, utrošena su sredstva kako slijedi:

 

a)Za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća:

 

            - 1.500,00 kn po članu Općinskog vijeća Općine Rakovica što za ukupno jedanaest članova iznosi 16.500,00 kn,

 

b)Za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika:

 

            - pravo na naknadu troškova imaju kandidati koji su na izborima za općinskog

načelnika te njegovog zamjenika dobili najmanje 10% važećih glasova birača od ukupno broja birača koji su izašli na izbore. Ukupno 2 (dva) kandidata ostvaruju pravo na naknadu razmjerno dobivenim glasovima, a visina naknade za najveći broj dobivenih glasova kandidata određuje se u iznosu od 5.000,00 kn. Za ukupno 2 (dva) kandidata naknada troškova iznosi 6.591,28 kn,

 

c) Za naknadu za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora:

 

            - 340,00 kn neto po članu biračkog odbora za 5 (pet) biračkih mjesta, što za ukupno pedeset članova (10 članova po jednom biračkom mjestu) iznosi 17.000,00 kn neto, odnosno 32.510,24 kn bruto (prvi krug) i

            - 300,00 kn neto po članu biračkog odbora za 5 (pet) biračkih mjesta, što za ukupno pedeset članova (10 članova po jednom biračkom mjestu) iznosi 15.000,00 kn neto, odnosno 28.685,41 kn bruto (drugi krug),

 

 

d)Za naknadu za rad predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Rakovica:

 

            - 3.200,00 kn neto po članu stalnog sastava Izbornog povjerenstva što za ukupno šest članova iznosi 19.200,00 kn neto, odnosno 37.142,19 kn bruto,

 

e) Za naknadu za rad članovima proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Rakovica:

 

            - 65% iznosa naknade za rad predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Rakovica (2.080,00 kn neto po članu proširenog izbornog povjerenstva), što za ukupno šest članova iznosi 12.480,00 kn neto, odnosno 24.147,96 kn bruto,

 

f) Za putne troškove:

 

            - 2.740,00 kn neto, odnosno 5.172,47kn bruto za putne troškove predsjedniku i potpredsjedniku stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Rakovica,

 

g)Za naknadu za rad članovima stručnog tima:

 

            - 2.000,00kn neto, odnosno 3.869,88 kn bruto za rad osobe zadužene za financije

            - 1.000,00kn neto, odnosno 1.883,34 kn bruto za rad osobe zadužene za informatičku obradu podataka,što za ukupno dva člana stručnog tima iznosi 3.000,00 kn neto, odnosno 5.753,22 kn bruto,

 

h)Za troškove objave u „Večernjem listu“:

 

            - 2.925,00 kn za objavu pravovaljanih kandidacijskih lista i zbirne liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Rakovica, te zbirne liste pravovaljanih kandidatura za Općinskog načelnika Općine Rakovica,

            - 1.625,00 kn za objavu rezultata izbora za Općinskog načelnika i rezultata izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Rakovica,

 

i) Za troškove tiska (''Narodne novine''):

 

- 1.253,75 kn za tisak 2 400 komada glasačkih listića za izbor za kandidacijsku listu članica/članova Općinskog vijeća Općine Rakovica i 2 400 komada glasačkih listića za izbor Općinskog načelnika Općine Rakovica te 25 komada zapisnika i prijepisa zapisnika o radu biračkog odbora za izbor Općinskog načelnika Općine Rakovica (OLN-8) i 25 komada zapisnika i prijepisa zapisnika o radu biračkog odbora za izbor članica/članova Općinskog vijeća Općine Rakovica (OLS-12)

 

j)Za troškove potrošnog izbornog materijala (glasačke kutije, paravani, pribor za pečaćenje, kemijske i grafitne olovke, kuverte i dr. materijal - ''Narodne novine''):

 

            - 319,87 kn zaprvi krug i 146,65 kn za drugi krug,

 

k)   Za troškove unosa i obrade podataka lokalnih izbora - Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Karlovac, Ispostava Slunj:

 

-          383,43 kn za prvi krug i 257,71 kn za drugi krug,   

 

l) Za troškove zakupa prostora:

 

            - 1.500,00 kn netoza troškove najma prostorije u kući vlasnika Stjepana Sekulića u Grabovcu, Grabovac 237, za biračko mjesto broj 5., odnosno bruto 2.872,87 kn bruto.

 

Sveukupno od a) do l) : 166.287,05 kn.

 

II.

 

U skladu sa člankom 126. stavkom 3. Zakona o lokalnim izborima (''Narodne novine'', broj 144/12), od Karlovačke županije zatražena je refundacija zajedničkih troškova lokalnih izbora održanih 19. svibnja 2013. godine i 02. lipnja 2013. godine u dijelu koji se odnosi na izbor županijske skupštine, župana i njegovih zamjenika, zamjenika župana iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, navedenih u podtočkama c), f) i l), u ukupnom iznosu od 48.069,12 kuna.

 

REKAPITULACIJA: Sveukupni troškovi od 166.287,05 kuna, umanjeni za traženu refundaciju od 48.069,12 kuna, a koji terete Proračun Općine Rakovica, iznose za I. i II. krug izbora 118.217,93 kune.

 

 

KLASA: 013-03/13-01/03

URBROJ: 2133/16-13-121

Rakovica, 03. srpnja 2013.

                                                                                                 PREDSJEDNIK   

 

                                                                                                                                      

                                                                                                      Kristijan Bitunjac, dip.iur.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj