Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Javni poziv za unaprijeđenje turizma

od 12 Travanj 2016.

Turistička zajednica općine Rakovica, Rakovica 32, Rakovica 47 245  objavljuje 

 JAVNI POZIV

 za kandidiranje projekata razvoja i unapređenja turizma

u 2016. godini u Općini Rakovica

 

I.Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava TZ općine Rakovica (dalje u tekstu: TZO Rakovica) za projekte razvoja i unapređenja turizma a koji imaju za cilj obogaćivanje turističke ponude, stvaranje prepoznatljivog imidža općine, sadržaja koji omogućuju produženje sezone kroz:

  • uređenje i stavljanje u turističku funkciju javne sadržaje kroz projekte turističke infrastructure ( npr. vidikovci, promatračnice, poučne i pješačke staze, biciklističke i druge tematske staze, stijene za penjanje, tematski parkovi, plaže i sl. )
  • razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma ( avanturistički, lovni, konjički, turizam hrane i pića i sl. )
  • manifestacije i projekti  ( zabavne, kulturne, sportske, tradicijske – etno i sl. )

II.Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe i to:

trgovačka društva, obrti, zadruge, javne ustanove, OPG-I, turističke agencije,udruge.

III.Sredstva potpore ne mogu se koristiti za:

-       kupnju nekretnina i prijevoznih stvari

-       troškove redovnog poslovanja korisnika ( place I ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, poreze i doprinose ili bilo koje druge naknade )

-       zabavne/estradne manifestacije, priredbe, festival I sl.

-       objekte komunalne infrastructure

-       prometno informativne sustave

-       za sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog projekta

IV.TZ općine Rakovica može korisniku odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova projekta, a najviše do 5.000,00 kn po projektu

V. Kriteriji za odobravanje potpore

 

Kriterij

Broj bodova - do

 

ocjena značaja i orginalnost projekta za proširenje/poboljšanje ukupne turističke ponude

10

 

ocjena podnositelja zahtjeva ( registracija, reference, osposobljenost, dosadašnji doprinos razvoju turizma, podmirene obveze )

5

 

sadašnja faza realizacije projekta ( udio već uloženih sredstava u ukupno potrebnim sredstvima ) 

 

5

sudjelovanje drugih zainteresiranih subjekata

 5

interes tržišta za predloženim novim proizvodima ( ugovori, predugovori, sporazumi, partnerstva s hotelima, javnim ustanovama

 5

omjer osiguranog financiranja vlastitim sredstvima i iz drugih izvora i tražene potpore  

 5

 

VI.Za kandidiranje projekta za dodjelu potpore podnositelj je obvezan dostaviti:

- ispunjeni obrazac Zahtjeva 

- dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva (preslika izvoda iz odgovarajućeg registra)

- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga za članarinu turističkim zajednicama  

TZ zadržava pravo od podnositelja zatražiti dodatna pojašnjenja/podatke zahtjeva.

VII. Odobravanje potpore, odluka i objava popisa korisnika

Stručno povjerenstvo za obradu zaprimljenih kandidatura imenuje Turističko vijeće TZ općine Rakovica. Povjerenstvo evidentira zaprimljene kandidature, priprema prijedlog ocjene valjanosti kandidatura, prijedlog ocjene kandidatura sukladno kriterijima, sastavlja rang listu, vodi zapisnik o radu povjerenstva i priprema prijedlog Odluke o odabiru  i dodjeli bespovratnih sredstava potpore. Odluku o odabiru  i dodjeli bespovratnih sredstava donosi Turističko vijeće TZ općine Rakovica.

Popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava  bit će objavljen na internetskim stranicama TZ općine Rakovica (www.rakovica-touristinfo.hr) najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Turističkog vijeća.

VIII. Rok i način podnošenja kandidatura

Podnositelj zahtjeva, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom podnose Turističkoj zajednici općine Rakovica.

Kandidature se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv za potpore  – ne otvaraj”,

a) poštom na adresu:         Turistička zajednica općine Rakovica

                                               Rakovica 32, 47 245 Rakovica

b) osobno dostavom u Turistički ured Rakovica, za urudžbeni zapisnik, u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 08 do 15 sati.

Rok za podnošenje kandidatura je 6. svibanj 2016. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 6. svibnja ).

IX. Kandidature koje se neće razmatrati

 Neće se uzeti u razmatranje:

  • kandidature s nepotpuno ispunjenim obrascima,
  • kandidature s nepotpunom dokumentacijom,
  • kandidature koje se ne dostave u roku,
  • nejasni projekti ( ako nisu jasni ciljevi, namjena, turistička valorizacija )
  • projekti koji nisu s skladu s Javnim pozivom
  • kandidature podnositelja zahtjeva koji nisu izvršili  obveze prema Općini Rakovica, trgovačkim društvima osnovanim od strane Općine ili su dužnici plaćanja boravišne pristojbe/turističke članarine.

X. Sklapanje ugovora, način isplate potpore i nadzor

TZ općine Rakovica s korisnikom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta. Odobrena sredstva doznačit će se nakon realizacije projekta i po primitku cjelokupne dokumentacije utvrđene ugovorom:

-        izvješće o realizaciji događanja

-        foto ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija ,

-        računi, ugovori i druge dokaznice kojima se dokazuje realizacija troškova s bankarskim izvodima koji dokazuju izvršena plaćanja

Korisnik dodijeljenih bespovratnih sredstava dužan je pružiti dokaz o namjenskom korištenju istih. TZ općine Rakovica zadržava pravo praćenja realizacije Projekta, kao i kontrolu namjenski trošenih sredstava.

Dodatne informacije:

pisanim putem na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

 

Br; 29/2016

Rakovica; 7.04.2016.

 

PRILOG: ZAHTJEV – 2016. godina za dodjelu bespovratnih potpora projektima razvoja i unapređenja turizma u Općini Rakovica

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj