Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 21. SJEDNICA OV

AUDIO - prvi dio
AUDIO - drugi dio
AUDIO - treći dio

 

Z A P I S N I K

 

 

 

S 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 10.06.2019. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

 

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak,  Željko Župan, Josip Čančar, Milan Hodak, Semir Čović, Josip Pavličić,  

 

 

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: Blanka Pavlić (ispričala izostanak),  Dražen Brajdić i Damir Špehar (nisu ispričali izostanak)

 

    

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik; Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika, Vesna Rastovac i Kristijan Bitunjac (od 15,40)  privremeni pročelnici Upravnih odjela i  Slavica Vuković, voditeljica zapisnika te Vera Ljubanović Grdić, ravnateljica Osnovne škole Eugena Kvaternika, Ivona Piršić, predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Slunj, Danijel Prebeg, predsjednik DVD-a Rakovica, Mira Špoljarić, direktorica Turističke zajednice, Marko Župan, direktor Spelekoma i Rakovice d.o.o.

 

 

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na početku  sjednice nazočno 8 vijećnika, te postoji kvorum pa se prelazi na 

 

  

 

UTVRĐIVANJE  DNEVNOG  REDA    

 

 

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog reda dobili uz poziv,

 

 

 

1.   Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

2.   NK „Eugen Kvaternik“ – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

3.   Udruga hrvatskih branitelja domovinskog rata Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

4.   Gradsko društvo crvenog križa Slunj – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

5.   Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

6.   Osnovna škola Eugena Kvaternika – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

7.   Turistička zajednica Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

8.   Spelekom d.o.o.  – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

9.   Rakovica d.o.o. – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

10. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

11. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća

 

12. Izjava o osiguranim sredstvima za projektiranje Koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava

 

       Plitvička jezera

 

13. Odluka o suglasnosti Općine Rakovica da se za potrebe provođenja programa ''Razvoj infrastrukture

 

      širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU

 

      fondova'' područje općine Rakovica obuhvati unutar Projekta Projekt IV: Gradove Ogulin i Slunj te

 

      Općine Josipdol, Plaški, Saborsko i Rakovicu. te da Nositelj Projekta  IV bude Karlovačka županija

 

14. Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji da je Općina Rakovica ovlašćuje, da može  

 

     poduzimati sve radnje predviđene Javnim pozivom – iskaz interesa, Javnim pozivom – dostava prijava i    

 

     Ograničenim pozivom, da kao Nositelj pojedinačnog projekta unutar Okvirnog nacionalnog programa za

 

     razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni

 

     interes za ulaganja (ONP) može zastupati interese Općine Rakovica te da izvrši prijavu Programa    

 

     razvoja širokopojasnog interneta na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-

 

     odabira

 

15. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Rakovica za potpisivanje svih Sporazuma

 

      vezanih uz provođenje programa ''Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele

 

      Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova''

 

 

 

Nakon prijedloga predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

 

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se  jednoglasno /s 8 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

 

TOČKA 1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

 

 

            Predlagatelj Izvješća je općinski načelnik.

 

 

 

             Vijećnici su izvješće dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestitelj po točki je predsjednik DVD-a Drežnik Grad gospodin Marijan Vuković koji navodi da su u dostavljenom izvješću detaljno prikazane sve aktivnosti Društva, ali ipak kratko obrazlaže isto osvrćući se na rad upravnog odbora, aktivnosti koje se provode, nabavu opreme, održavanje vozila,  intervencije u gašenju požara, suradnju sa Udrugama i drugim institucijama, uređenje vatrogasnog doma, financijsko izvješće i drugo.

 

 

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drežnik Grad

 

 

 

TOČKA 2. NK „Eugen Kvaternik“ – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

 

 

            Predlagatelj Izvješća je općinski načelnik.

 

 

 

             Vijećnici su izvješće dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestitelj po točci je predsjednik Nogometnog kluba gosp. Milan Hodak koji daje  obrazloženje već dostavljenog izvještaja uz prezentaciju.

 

Osvrće se na broj djece, članova Kluba te osobito naglašava podatak da se broj djece smanjuje. Iako je ukinuta članarina i nabavljena nova oprema ni to nije motivacija da se djeca učlane u Klub.

 

Nastavit će se i dalje raditi uz trenera Andiju Mesića koji je dobio licencu i aktivno radi pa nogometaši ostvaruju zapažene rezultate.

 

Isto tako iznosi i planove za buduće razdoblje odnosno naglašava da bi bilo poželjno izgraditi manji sportski centar koji bi bio ne samo za nogometaše nego i druge. Osobito bi bilo značajno da se izgradi atletska staza. Potrebno je riješiti i problem zemljišta sa gospodinom Dragom Rendulićem. Nije se provelo sve kako je dogovarana po je gosp. Rendulić ostao zakinut za naknadu za zemljište koje je ustupio Klubu, odnosno školi. Posebno naglašava dobru suradnju s Osnovnom školom koja im ustupa sportsku dvoranu, ali i sa drugim dionicima.

 

 

 

             U raspravi se načelnik osvrnuo na situaciju sa gosp. Rendulićem navodeći da je mislio kako je sve

 

riješeno prema dogovoru (izvršena zamjena zemljišta prilikom katastarske izmjere), ali kako očito nije, mora se naći način da se gosp. Renduliću nadoknadi ustupljeno zemljište. Vezano za isto svoja mišljena su dali i zamjenik gosp. Bićanić te ravnateljica OŠ gđa Ljubanović Grdić.

 

Gospodin Luketić se osvrće na plaću trenera odnosno mora se naći način kako ga platiti, a gospodin Željko Župan podupire izgradnju sportskog centra, odnosno  atletske staze smatrajući da je u proračunu potrebno osigurati znatnija sredstva kojim bi se to uredilo jer je to za dobrobit naše djece, a i ostalih stanovnika.

 

 

 

            Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu Nogometnog kluba „Eugen Kvaternik“

 

 

 

TOČKA 3. Udruga hrvatskih branitelje Domovinskog rata Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

 

 

            Predlagatelj Izvješća je općinski načelnik.

 

 

 

             Vijećnici su izvješće dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestitelj u ime predlagatelja je trebao biti gosp. Nikola Turkalj, predsjednik Udruge, a kako se nije odazvao pozivu na sjednicu predsjednik predlaže da se ova točka ne obrađuje što se

 

 

 

Jednoglasno (s 8 glasova ZA) prihvaća.

 

 

 

TOČKA 4. Gradsko društvo  Crvenog križa Slunj – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

 

 

            Predlagatelj Izvješća je općinski načelnik.

 

 

 

             Vijećnici su izvješće dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica po točki je  predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Slunj  gospođa Ivona Piršić koja se osvrće na sve aktivnosti i projekte koje je provodio Crveni križ na području Grada Slunja, Općina Rakovica i Cetingrad. Posebno naglašava pomoć u kući starijim osobama u koji su uključene i djelatnice iz općine Rakovica kao i pomoć obnovi stambenog prostora  najugroženijim obiteljima. Na našem području uređen je stambeni prostor  Dani Zinaiću u Staroj Kršlji.

 

 

 

Naglašava uključenost učenika u razne aktivnosti te dobru suradnju sa Osnovnom školom. Također je vrlo važna suradnja sa Centrom za socijalnu skrb čiji su korisnici u velikom broju i korisnici usluga Crvenog križa. Sada je u tijeku projekt nabave školskog pribora najpotrebitijim učenicima, ali roditelji često puta, zbog određene papirologije, ne žele koristiti tu pomoć.

 

 

 

             U raspravi vijećnik Milan Hodak pita na čiju inicijativu se uređuju kuće, odnosno da li se to uglavnom radi stanovnicima srpske nacionalne manjine, jer misli da ima i hrvatskog stanovništva kojima je takva pomoć potrebna, a gđa. Piriš odgovara da na to ne utječe nacionalna  pripadnost već uvjeti u kojima ljudi žive, a gospodin Zinaić je živio u zaista ne adekvatnim i nehumanima uvjetima.

 

Ukoliko se ima saznanja da još ima takvih obitelji ili samaca na našem području može se obavijestiti Crveni križ te će se i njima, sukladno raspoloživim sredstvima, pomoći.

 

Vijećnik Luketić pita da li postoji mogućnost da se pomogne u prikupljanju „papira“ na što gđa. Pirišić odgovara da oni to odrade gdje god mogu.

 

Vijećnik Semir Čović misli da bi na neki način trebalo reagirati i gospodina Zinaića „prisiliti“ da se bilo kako obuče jer hoda  gotovo gol što je neprimjereno i zbunjujuće za sve koji ga vide. Da li Centar na to može utjecati? Gđa Piršić odgovara da se svi trude, ali svi znamo kakav je gosp. Zinaić i tu se ništa ne može postići.

 

 

 

            Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o  radu za 2018. godinu Gradskog društva Crvenog križa Slunj

 

 

 

Gospođa Piršić napušta sjednicu u 15,55 sati.

 

 

 

TOČKA 5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

 

 

            Predlagatelj Izvješća je općinski načelnik.

 

 

 

             Vijećnici su izvješće dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestitelj po točki je predsjednik DVD-a Rakovica gospodin Danijel Prebeg koji navodi da će kratko „prijeći“ već dostavljeno  izvješće, te navodi aktivnosti koje je Društvo imalo tijekom 2018. godine.

 

Izvršeno je usklađenje u matičnim knjigama, osposobljavanje i obrazovanje vatrogasaca, nabavljena potrebita oprema kako za vatrogastvo tako i za ured (kompjuter), nabavljeno kombi vozilo sa opremom za gašenje požara (po nalogu inspektora). Na čuvanju i upotrebi je cisterna od Robnih zaliha (MINGO-a).

 

Postojeća oprema i vozila se održavaju (popravljaju). Uz intervencije na gašenju požara, Društvo sudjeluje i u mnogim drugim aktivnostima i surađuje sa udrugama i institucijama kako na području Općine tako i šire.

 

 

 

             U raspravi vijećnik Zoran Luketić naglašava potrebu dostavljanja i financijskog izvješća, a vijećnika Milana Hodaka zanima da li se surađuje sa policijom prilikom gašenja požara, odnosno otkrivanja počinitelja koji pale vatru, a gosp. Prebeg odgovara da se sa policijom surađuje, ali  DVD nije ovlašteno za traženje počinitelja, to je dužnost policije, a isto potvrđuje i predsjednik DVD-a Drežnik, gosp. Vuković.

 

Društvo može tužbom tražiti naknadu troškova nastalih prilikom gašenja požara, ali samo ukoliko policija otkrije počinitelja.

 

 

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o  radu za 2018. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rakovica

 

 

 

Gospodin Prebeg sjednicu napušta u 16,10 sati.

 

 

 

TOČKA 6. Osnovna  škola Eugena Kvaternika  – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

 

 

            Predlagatelj Izvješća je općinski načelnik.

 

 

 

             Vijećnici su izvješće dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica po točki je ravnateljica OŠ, gospođa Vera Ljubanović Grdić koja izvješće počinje podacima o broju učenika i djelatnika škole, a vidljivo je da se broj učenika smanjuje što nije dobar pokazatelj. U nastavku izvješćuje o svim aktivnostima koje škola provodi, suradnji sa Udrugama, Općinom i drugim institucijama. Govori o opremanju škole; nabavi namještaja, informatičke opreme, nabavi knjiga za školsku knjižnicu, unutarnjem uređenju škole i svemu što je poduzeto. Isto tako se osvrće na van nastavne aktivnosti, kulturne i športske, takmičenja, izlete i ekskurzije. Također upoznaje o zdravstveno – socijalnoj zaštiti učenika kao i o stručnom usavršavanju nastavnog osoblja te radu svih struktura škole, te financiranju kako od ministarstva, županije tako i općine. Ističe da je, prema podacima iz županije, znatna ušteda sredstava nastala zbog drugačijeg organiziranja prijevoza obzirom je početak škole u 8,30 sati.  Navodi da je zbog traženja roditelja i potrebe planiran produženi boravak, isto prijavljeno na natječaj, a vidjet će se što će biti.

 

 

 

            U raspravi vijećnicu Blaženki Hodak zanima koliko ima asistenata u nastavi i tko ih financira, na što ravnateljica odgovora da imaju 3 asistenta za četvero učenika sa posebnim potrebama, a iste financira županija iako su naknade dosta niske pa je teško naći asistente.

 

Tragom toga, vijećnik Zoran Luketić predlaže  da  se  ušteđena sredstva  preusmjere za naknade asistentima. Isto tako, osvrćući se na novu reformu školstva, pita kakvo je stanje školske lektire i negoduje zbog naslova koje nameće reforma, smatrajući da ne utječu dobro na djecu.

 

Ravnateljica navodi da su u prošlog godini nabavljene  knjige za knjižnicu, a što se tiče sadržaja dužni su postupati kako nalaže Ministarstvo, a što se tiče provođenja sadržaja to u mnogom ovisi  nastavnicima.

 

Vijećnik Semir Čović pita o prijevozu učenika iz Lipovca, odnosno da li se za to i dalje koristi školski kombi ili će biti nekih izmjena, a ravnateljica navodi da je poslala upit o toj liniji pa će vidjeti odgovor.

 

Vijećnik Čović pita i o donaciji udruge TIKA jer ima saznanja da će donirati određena sredstva ili opremu. Ravnateljica navodi da do sada nisu ništa dobili i bit će zadovoljna ako se nešto realizira. Učenici bi željeli ormariće za  torbe i druge osobne stvari, makar misli da to nije za njih praktično.

 

            Vijećnik Milan Hodak se zahvaljuje ravnateljici što je omogućila besplatno korištenje sportske dvorane, ali drugih prostorija za potrebe Nogometnog kluba.

 

 

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu Osnovne škole Eugena Kvaternika

 

 

 

Gospođa Vera Ljubanović Grdić napušta sjednicu u 16, 40 sati.

 

 

 

TOČKA 7. Turistička zajednica Općine Rakovica  – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

 

 

            Predlagatelj Izvješća je općinski načelnik.

 

 

 

             Vijećnici su izvješće dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica po točki je direktorica TZ gospođa Mira Špoljarić  koja navodi da je  koncept izvješća kao i dosadašnjih godina te su prikazane aktivnosti TZ i financijski pokazatelji. Pored statističkih pokazatelja o turistima odnosno posjećenosti, navodi i aktivnosti TZ za koje se koriste sva raspoloživa sredstva, te govori o aktivnostima na poticanju i uređenju mjesta, razvoju destinacije, manifestacijama, aktivnostima oko Starog grada Drežnik, offline i online komunikacijama, smeđoj signalizaciji, marketingu, radu Turističkog ureda i TIC-a,  suradnjom sa drugim dionicima te financiranju.

 

 

 

            U raspravi vijećnicu Blaženku Hodak zanima da li će kula Starog grada biti otvorene za posjetitelje?

 

Također pita da li je upućen zahtjev Općini da se u novoj poslovnoj zgradi osigura prostor za Turistički ured obzirom da dosadanja lokacija nije najbolje rješenje, a gđa Špoljarić navodi da je tražila da se u novoj zgradi osigura prostor za Turistički ured i  nada se da će to biti realizirano, jer bi tada prostor bio u centru  pa bi se moglo organizirati i drugačije radno vrijeme (subotom i nedjeljom). Isto tako i kućica TIC-a u Grabovcu je derutna i ruševna te bi je trebalo sanirati. O tome odluku donosi Turističko vijeće. 

 

Što se tiče Starog grada Drežnik on  je u vlasništvu države i nije riješeno pitanje upravljanja. Neko vrijeme smo imali informatora i nismo naplaćivali ulaz, ali to sada više nije moguće. Turistička zajednica će i dalje održavati i uređivati prostor, ali kula se neće moći posjećivati.

 

Dali smo prijedlog da se to proglasi Javnom turističkom infrastrukturom Općine i dade TZ na upravljanje, ali ni to nije moguće jer nije općinsko. Taj lokalitet je vezan za projekte koje provodi županija pa ćemo vidjeti što će biti dalje.

 

Vijećnika Zorana Luketića zanima koliko sredstava od 87.155,00 kuna utrošeno na uređenje staza i šetnica, te da li su to  sigurne staze obzirom na moguće susrete sa migrantima, pa direktorica odgovara da je od toga iznosa na šetnice i počne staze utrošene cca 21. tis. kuna, a što se tiče sigurnosti staze su sigurne koliko i cijelo područje. Za sada  nije bilo nikakvih dojava sa terena koji bi ukazivali na problem. Na to ne možemo utjecati, ukoliko bude potrebno možemo razmišljati i zatvaranju nekih dionica.

 

Vijećnika Luketića, te Josipa Čančara, Semira Čovića i načelnika  zanima koliko online prodaja ulaznica u Nac. parku utječe na naše iznajmljivače i kakva  je posjećenost gostiju,  da li ima otkazivanja rezervacija zbog toga? Smatraju da  se Turistička zajednica mora više angažirati i bolje surađivati sa Nac. parkom odnosno utjecati na njihove odluke i dolaziti sa svojim zahtjevima, a sve u interesu boljeg i kvalitetnije boravka gostiju, te popunjenosti kapaciteta u privatnom smještaju.

 

Gospođa Špoljarić  navodi da ona prati situaciju, porast broja gostiju je kao na nivou cijele države (1-2%), ali isto tako na našem području je i značajan porast broja iznajmljivača odnosno kreveta.

 

Suradnja sa Parkom je dosta dobra, ali mi ne možemo utjecati na njihove odluke. Trudimo se biti u kontaktu, pišemo dopise, tražimo obrazloženja, dajemo prijedloge, ali oni su ti koji odlučuju. Za sada nema značajnog otkazivanja rezervacija, ali će pratiti stanje i reagirati.

 

 

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o  radu za 2018. godinu  Turističke zajednice Općine Rakovica

 

 

 

Gospođa Mira Špoljarić napušta sjednicu u 17,40 sati.

 

 

 

TOČKA 8. Spelekom d.o.o.  – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

 

 

            Predlagatelj Izvješća je općinski načelnik.

 

 

 

             Vijećnici su izvješće dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestitelj po točki je direktor Spelekoma d.o.o. gospodin Marko Župan koji navodi da je izvješće za 2018. godinu napravio na temelju podataka koji su mu bili dostupni od kada je preuzeo upravljanje, odnosno od početka godine. Zbog toga predlaže da dostavi izvješće o radu za prvih pola 2019.  godine, koje će imati detaljnije  pokazatelje i koje će moći bolje obrazložiti.

 

U dostavljenom izvješću su prikazane aktivnosti u prošloj godini, a najznačajnija je  investicija  bila vodovod kroz Stari Grabovac, a u planu je vodovod Jelov Klanac i Drage.

 

S Hrvatskim vodama i Vodovodom Korenica se išlo u projekt smanjenja gubitaka vode.

 

U tijeku je i projekt Aglomeracije, odnosno odvodnje, te za se isto rješavaju imovinsko  pravni odnosi.

 

Prati se naplata potraživanja odnosno provode ovršni postupci.

 

 

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o  radu za 2018. godinu trgovačkog društva

 

Spelekom d.o.o.

 

 

 

TOČKA 9. Rakovica d.o.o.  – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

 

 

            Predlagatelj Izvješća je općinski načelnik.

 

 

 

             Vijećnici su izvješće dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestitelj po točki je direktor Rakovice d.o.o. gospodin Marko Župan koji navodi da u ovom početnom dijelu nema većih problema. Vrši se  odvoz i deponiranje otpada. Vode se očevidnici pa je prošle godine deponirano 625 tona miješanog komunalnog otpada. U tijeku je ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom jer je prethodna istekla, što bi trebalo biti za mjesec, dva jer se zbog promjene zakonskih odredbi sve produžava.

 

Povećava se broj korisnika, a time i  količina otpada. Miješani otpad se pokušava smanjiti odvojenim prikupljanjem, razvrstavanjem. Zapunjena je druga ploha na odlagalištu Ćuić Brado  i počela se puniti treća. Trebalo se uvesti čipiranje kanti, ali nismo uspjeli. Mislili smo  nabaviti i vreće za razvrstavanje otpada i to će se mora realizirati ove godine.

 

Druga djelatnost je održavanje grobalja, javnih površine, zimska služba i tu nema većih problema.

 

Uveden je GIS program za groblja i sve će grobna mjesta biti evidentirana.

 

Naplata grobne naknade je dobra. Imali smo nekoliko zahtjeva za održavanje pravoslavnih grobalja, ali kako ne znamo vlasnike ne možemo ustrojiti bazu. Vidjet ćemo što se može učiniti.

 

Javne površine se redovno održavaju, a zimska služba nije imala puno posla jer nije bilo puno snijega osim u siječnju i veljači 2018.

 

Vozni park je u solidnom stanju,  iako  bi ga  trebalo modernizirati. Stari traktor je loš i morali smo ga otpisati pa ćemo  ga probati prodati, a idemo u nabavu novog, bolje traktora. Od ove godine smo preuzeli i održavanje javne rasvjete.

 

 

 

            U raspravi vijećnik Milan Hodak pita što sa onim stanovnicima koji nemaju kante već svoj otpad bacaju u zajedničke spremnike, odnosno u spremnike na zelenim otocima ne vodeći računa o kakvom se otpadu radi. To su uglavnom ljudi koji dolaze preko i  ljeta koji ne žele ništa platiti, a koriste sve usluge.

 

Direktor Župan odgovara da će se provesti revizija i to će se regulirati. Za takve imamo mogućnost da se naplata vrši za samo pola godine.

 

            Vijećnik Luketić navodi sa svi koji koriste usluge odvoza otpada  moraju imati kante i plaćati usluge. Ujedno pita kako se odvoz naplaćuje za objekte Nac. prarka. Da li su to iste cijene kao i za druge gospodarske subjekte, jer ima saznanje da Komunalac Korenica ima jako visoke cijene za objekte parka, pa direktor odgovara da su cijene iste za sve gospodarske subjekte.

 

 

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o  radu za 2018. godinu trgovačkog društva

 

Rakovica d.o.o.

 

 

 

Gospodin Župan sjednicu napušta u 17,55 sati.

 

 

 

TOČKA 10.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

 

  1. 1.     Vijećnik Milan Hodak, zahvaljuje jer je postavljena zaštitna ograda u Čatrnji, ali vezano za pitanje sa prošle sjednice, ponovo pita da li je što  pokrenuto  kako bi se ograničila brzina prometovanja cestom prema Irinovcu

 

Zamjenik Bićanić odgovara da je poslao upite odnosno zahtjeve za rješavanje tog problema, te uskoro očekuje odgovore.

 

 

 

  1. 2.     Vijećnik  Semir Čović  pita da li je moguće dobiti na korištenje, ali na duži rok, zapušteno privatno poljoprivredno zemljište. On je zainteresiran za uređenje i korištenje jedne parcele.

 

Pročelnica Rastovac odgovara da došao  dopis  u vezi postupanja sa takvim zemljištem te će vidjeti kakve radnje moramo i možemo poduzeti kako bi se zemljište  moglo koristiti.

 

 

 

  1. 3.     Vijećnica Blaženka Hodak pita koliko se kroz Socijalni program pomaže  djeci  sa posebnim potrebama u plaćanju vrtića i škole.

 

Slavica Vuković odgovara  da se sufinancira plaća asistenta za jedno dijete u vrtiću u iznosu od 1.750,00 kune i troškovi prijevoza, dok roditelji plaćaju 300,00 kuna. Smještaj u vrtić se sufinancira kao i ostaloj djeci, ali samo za 4 sata boravka. Za osnovnu školu se ništa ne financira jer  pomoćnike u nastavi za djecu sa posebnim potrebama  financira županija.

 

       Vijećnica Hodak upozorava i prometovanje velikom brzinom kroz naselje Brajdić Selo pa je također

 

       potrebno nešto poduzeti kao i u Čatrnji      

 

 

 

  1. 4.     Vijećnik Zoran Luketić  nastavno na problem brzine, navodi da je kroz Oštarske Stanove ograničenje 8o km/h što nikako nije u primjereno za vožnju kroz naseljeno mjesto tim više što je skretanje u naselje sa glavne ceste jako loše uređeno, odnosno usko i vozilo koje skreće mora jako smanjiti brzinu da može skrenuti, a onda nastaje problem za sva druga vozila koja se voze 80 km/h.

 

Gospodin Bićanić navodi da je sa načelnikom Policije razgovarao o problemu i potrebi stavljanja

 

        duple crte te su poslati zahtjev prema Cestama, ali oni nisu za to. Za uređenje ulaza u naselje

 

        navodno je poslovođa iz Cesta dao nalog, ali se ništa ne  poduzima, pa načelnik navodi da će to

 

        napraviti Općina svojim sredstvima ukoliko Ceste u skoro vrijeme to ne riješe.

 

             Vijećnik Luketić pitašto sa ruševnim kućama. Prošlo je već više od  20 godina, a te kuće stoje i  

 

       nagrđuju okoliš i sliku općine,  leglo su zmija i smetaju susjednima.

 

            Pročelnik Bitunjac odgovara da se radi o privatnoj imovini i tu općina ne može ništa poduzeti niti

 

        vlasniku narediti rušenje ili sanaciju.  Jedino se može reagirati ako takve kuće ugrožavaju javne

 

        površine.  Ukoliko te kuće prave probleme susjedima oni mogu pokrenuti privatnu tužbu protiv

 

        vlasnika.

 

 

 

  1. 5.     Vijećnik  Semir Čović pita u kojoj je fazi javna rasvjeta u Lipovcu?

 

Zamjenik Bićanić navodi da je prema troškovniku vrijednost radova cca 200 tis. kuna pa obzirom

 

na raspoloživa sredstva bit će potrebno radove provoditi i fazama za što je zatražio novi troškovnik po fazama. Svakako će se  ići  u realizaciju.

 

 

 

  1. 6.     Vijećnik  Željko župan  pita na koliko godina je dio Poduzetničke zone u Grabovcu dato u najam,

 

koliki je taj najam, te tko mora održavati objekte, popravljati u slučaju oštećenja? Primjetio je da se postavlja nekakva ograda, pa pita tko to radi da li zakupac ili općine i da li je to u skladu sa planovima?

 

Pročelnica Rastovacodgovara da je, nakon provedenog natječaja,  zakup dat  na 5 godina. Zakup je 20 tis. kuna godišnje plus 10% od ostvarene dobiti.

 

Zakupac popravlja manje kvarove, ali ako se ošteti konstrukcija, krovište ili je to neki veći kvar onda je to u ingerenciji općine. Ogradu postavlja zakupac i ista će služiti kao pano za postavljanje reklamnih plakata, te priječiti ulazak vandala koji devastiraju prostor. Istina da je zakupac u više navrata od općine tražio da se izvrše manji popravci, ali to se nije moglo odobriti.

 

      Gospodin Bićanić navodi da je sadašnji zakupac tražio koncesiju što se nije moglo odobriti već samo najam. Zakupac se očitovao da za 2018. godinu nije imao dobiti pa nije plaćeno  dodatnih ugovorenih 10% već samo najam.

 

 

 

TOČKA 11. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu / u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u)  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se 

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno (s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova)  usvaja se zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

TOČKA 12. Izjava o osiguranim sredstvima za projektiranje Koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Plitvička jezera

 

 

 

             Prijedlog Izjave su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

     

 

             Vijećnici su Izjavu dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

             Izvjestitelj po točki je načelnik koji navodi da je Aglomeracija obuhvatila samo odvodnju i to će biti proglašeno strateškim objektom.

 

Koncepcijskim rješenjem vodoopskrbnog sustava  bi se izradio matematički model sadašnjeg i budućeg stanja vodoopskrbe. Hrvatske vode uvjetuje izradu ove Koncepcije da bi se  uopće pristupilo projektiranju.

 

Vrijednost je cca 1 mil. kuna, a model plaćanja je:  Hrvatske vode preuzimaju obvezu od 80% dok se ostalih 20% dijeli na Nac. Park  (koji bi preuzeo 50% toga iznosa), Općina Plitvička jezera 30%, a općina Rakovica 20% iznosa što je 49.200,00 kuna.

 

Plaćalo bi se po ispostavljenim situacijama, odnosno zahtjevima, a  rok za izradu Koncepcije je  studeni 2019. godine.

 

Proveden je natječaj i ugovor je potpisan sa firmom VIA Factum. Ista se zalaže da ostane crpljenje iz Kozjaka, ali moraju ponuditi više opcija / barem 4/, a i stručnjaci se slažu da je Lička Jesenica možda najbolje rješenje.

 

Predlaže da se prihvati ova Izjava – odluka jer se boji da bi nas u protivnom Hrvatske vode ucjenjivale, odnosno dajemo im povoda da nas isključe iz svih daljnjih projekata za rješavanje vodoopskrbe. Imat će argument da smo sami  odustali.

 

 

 

U raspravi su sudjelovali gospodin Zorana Luketić, zamjenik Bićanić te načelnik koji je dao određena obrazloženja vezana za mišljenje gospodina Luketića koji se protivi ovoj Odluci smatrajući da na Koncepcija neće donijeti nikakvo rješenje niti poboljšanje vodoopskrbe. Potrošit će se mnogo novaca na nekakva istraživanja i „papire“, odnosno ne kvalitetan uradak, a problem neće biti riješen. Hrvatske vode  godinama ništa ne rješavaju. Misli da i Nac. park neće potpisati ovaj sporazum iz razloga što nema kvalitetnog rješenja. Stručnjaci mijenjaju mišljenje oko najboljeg rješenja (da li Lička Jasenica, Kozjak ili što drugo), a ništa se ne rješava. To je problem države. Crpenje iz Kozjaka će se i dalje nastaviti pa neka se samo prošire cijevi i vode će biti za sve.

 

Načelnik uvelike dijeli ovo mišljenje, ali podsjeća na zahtjeve investitora, odnosno nalog ministarstva da nema novih priključaka dok se vodoopsrkba ne riješi, a zamjenik Bićanić navodi da će na narednom sastanku tražiti konkretne odgovore odnosno koliko je i što isplativo.

 

 

 

Zaključak: S 4 glasa ZA, 2 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa ne donosi se Izjava o osiguranim sredstvima za projektiranje Koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Plitvička jezera

 

 

 

U 18,40 sati vijećnik Željko Župan, ispred Kluba zastupnika HDZ-a traži pauzu, koju predsjednik odobrava, pa vijeće nastavlja sa radom u 18,50 sati.

 

 

 

TOČKA 13.  Odluka o suglasnosti Općine Rakovica da se za potrebe provođenja programa ''Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova'' područje općine Rakovica obuhvati unutar Projekta Projekt IV: Gradove Ogulin i Slunj te Općine Josipdol, Plaški, Saborsko i Rakovicu. te da Nositelj Projekta  IV bude Karlovačka županija

 

 

 

            Predlagatelj Odluke je općinski načelnik.          

 

 

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestitelj po točki je zamjenik općinskog načelnika gospodin Mihovil Bićanić  koji navodi da je od odgovornih u županiji tražio dodatna obrazloženja vezano za projekt, te navodi da je u kolovozu 2017. godine potpisan ugovor, a nakon toga su usvojeni dodaci 1, 2. i 3. Ovo bi bio četvrti dodatak, a cijeli projekt je za nas bez naknade, odnosno samo oko 900,00 kuna za određene manje troškove. Projekt su podržale sve JLS na području županije.

 

 

 

            U raspravi vijećnika Josipa Pavličića zanima što bi se ovim riješilo i u kojem roku, a ima saznanja da svi operateri smatraju da to nema smisla te da se ništa neće riješiti, a gosp. Bićanić navodi da bi  do 2021. godine internet dobila sva područja koja ga sada nemaju i da će se problem riješiti. Ukoliko se sredstva dobiju ide  na raspisivanje natječaja.

 

A na upit vijećnika Luketića da li su cca 900,00 kuna zaista svi troškovi, navodi da jesu jer teleoperater snosi troškove cijele investicije

 

 

 

            Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom  donosi se Odluka o suglasnosti Općine Rakovica da se za potrebe provođenja programa ''Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU  fondova'' područje općine Rakovica obuhvati unutar Projekta Projekt IV: Gradove Ogulin i Slunj te  Općine Josipdol, Plaški, Saborsko i Rakovicu. te da Nositelj Projekta  IV bude Karlovačka županija

 

 

 

TOČKA 14. Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji da je Općina Rakovica ovlašćuje, da može poduzimati sve radnje predviđene Javnim pozivom – iskaz interesa, Javnim pozivom – dostava prijava i  Ograničenim pozivom, da kao Nositelj pojedinačnog projekta unutar Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni  interes za ulaganja (ONP) može zastupati interese Općine Rakovica te da izvrši prijavu Programa razvoja širokopojasnog interneta na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred  odabira 

 

 

 

            Predlagatelj Odluke je općinski načelnik.          

 

 

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestitelj po točcki je zamjenik općinskog načelnika gospodin Mihovil Bićanić koji navodi da se ova točka veže  na prijašnju odnosno provedba se prenosi na Županiju.

 

 

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji da je Općina Rakovica ovlašćuje, da može poduzimati sve radnje predviđene Javnim pozivom – iskaz interesa, Javnim pozivom – dostava prijava i  Ograničenim pozivom, da kao Nositelj pojedinačnog projekta unutar Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni  interes za ulaganja (ONP) može zastupati interese Općine Rakovica te da izvrši prijavu Programa razvoja širokopojasnog interneta na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred  odabira 

 

 

 

TOČKA 15.  Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Rakovica za potpisivanje svih Sporazuma  vezanih uz provođenje programa ''Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova''

 

 

 

            Predlagatelj Odluke je općinski načelnik           .

 

 

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestitelj po točki je zamjenik općinskog načelnika gospodin Mihovil Bićanić koji obrazlaže da je ovo jedan dodatni dokument kojim bi se odobrilo načelniku da može popisivati sve potrebne sporazume i dokumente da se ne mora čekati odluke Vijeća, a sa svrhom ubrzanja postupka.

 

 

 

            U raspravi gospodin Luketić navodi da je protiv toga da načelnik samostalno potpisuje sporazume, već o tome mora biti obaviješteno vijeće, odnosno isto treba donijeti Odluku.

 

 

 

 

 

Zaključak: S  5 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Rakovica za potpisivanje svih Sporazuma  vezanih uz provođenje programa ''Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova''

 

 

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u  19,00 sati.

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

 

 

 

Slavica Vuković                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.      

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj