Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 22. SJEDNICA

 AUDIO ZAPIS

 

                                                Z  A  P  I  S  N I  K

 

 

 

Sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 29.07.2015. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

 

 

Sjednici su nazočni vijećnici:Zoran Luketić, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Ivana Smolčić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Mirjana Modrušan i Ante Palian

 

 

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici Marijan Vuković i Blaženka Hodak (ispričali izostanak)

 

 

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika,  Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, pročelnica JUO i Slavica Vuković, djelatnica u JUO

 

 

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne konstatira da je na sjednici  nazočno  9  vijećnika te postoji kvorum  pa se prelazi na

 

 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

 

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv, ali predsjednik dodaje još jednu točke i predlaže slijedeći dnevni red:

 

 

 

1.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

2.   Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća 

 

3.   Odluka izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2015. godinu

 

4.   Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period

 

      2015. godine

 

 5.   Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih

 

       djelatnosti u 2015. godini    

 

 6.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog

 

       prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini.  

 

7.   Plan nabave Općine Rakovica u 2015. godini

 

8.   Odluka o sufinanciranju izrade poslovnog plana Klastera poljoprivrednih proizvođača

 

9.   Odluka o dodjeli javnih priznanja

 

10. Program potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2015. godini

 

11. Oduka o izmjenama odluke o nerazvrstanim cestama

 

 

 

 

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu.

 

 

 

Kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi donosi se

 

 

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

 

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

 

 

 

1. Vijećnica Mirjana Modrušan  pita načelnika kako je zadovoljan radom novog direktora Spelekoma d.o.o gospodina Maria Samardžića. Obzirom da će uskoro biti 3 mjeseca od njegovog zaposlenja  traži  da za jesensku sjednicu Vijeća direktor podnese izvješće o radu.

 

 

 

            Načelnik ogovara da je direktoru dao vrijeme za privikavanje odnosno za upoznavanje cjelokupne situacije i prilika na terenu te dao smjernice po kojima bi trebao raditi i polučiti rezultate. On nije živio ovdje i mora se uklopiti. Tražili smo da bude inovativan, odlučan i učinkovit i nada se da je to tako, a ako ne bude tražit ćemo novog direktora. Do 1.9. 2015. mora podnijeti Izvješće o radu  pa ćemo vidjeti.

 

 

 

 

 

 

 

2. Vijećnik Ivan Vuković navodi da Nadzori odbor nije upoznao direktora. Bivšeg /Zorana Nakića/ su upoznali i dali mu smjernice za rad. Nadzorni odbor se treba sastati. Upozorava također da nisu isplaćene naknade za rad Nadzornog odbora, što tajnik Bitunjac potvrđuje.

 

 

 

            Vijećnik Vuković vezano rad eko-etno tržnice u koju je uloženo mnogo novca, a  rezultati se ne vide pita kada će ista proraditi?

 

            Isto tako ima informacija da se na raspisani natječaj za zakup prostora – štandova javio ugostitelj iz Slunja (Žalac Pero) te zadovoljio uvjete, ali načelnik nije htio potpisati ugovor, pa traži obrazloženje. Kruže priče da gospodin Ivica Mlađan diktira kome će se iznajmljivati prostor. Ako je to tako čemu onda načelnik i Općinsko vijeće?

 

 

 

            Odgovarajući načelnik navodi da se nama dovoljno sredstava kako bi se riješili neki preduvjeti za kvalitetniji rad tržnice. Potrebno je doraditi infrastrukturu. Ne može se sve preko noći. Za sada se rade određene manifestacije i to je pozdravljeno. Domaći proizvođači imaju organizacijskih  problema prvenstveno manjak djelatnika, da bi tamo prezentirali i prodavali svoju robu. Lakše to rada kod kuće (Sirana Turkalj).

 

            Što se tiče ugovora za gospodina Žalca, bez obzira što je zadovoljio natječaj, ugovor se ne može sklopiti jer je njegova djelatnost ugostiteljstvo, znači ne proizvodi vlastite eko proizvode koje bi mogao prodavati već prodaje hranu i piće koje nemaju veza sa eko-etno. Ugovor bi osporila i inspekcija,  a kazne za kršenje takvih propisa su jako visoke. A što se tiče kojekakvih priča ne treba se na to osvrtati ukoliko se radi po zakonu.

 

 

 

    

 

 3. Vijećnik Milan Hodak pita da li postoji mogućnost da se asfalitra rupa na cesti  na križanju (kod križa) u Čatrnji. Iako se radi o županijskoj cesti oni to nikako da urade, a rupa je velika i pravi probleme.

 

                  Također navodi da u MO Čatrnja ima ljudi koji tamo žive po nekoliko mjeseci godišnja, a nemaju kante za smeće, pa da li plaćaju komunalne obveze. Neka komunalno dostavi popis obveznika komunalne  naknade.

 

     

 

                  Načelnik  odgovara da će što hitnije probati riješiti problem za ŽUC-om da poprave cestu.  

 

 

 

4. Vijećnika  Antu Paliana, pošto dugo nije bio na sjednicama, zanima da li ima pomaka u naplati komunalne naknade i drugih obveza.

 

Također ga zanima da li su istiniti navodi da je Ivica Mlađan svoj auto kamp priključio na struju koja pripada Poduzetničkoj zoni i koju plaća Općina ?

 

 

 

            Vezano za priključak gospodina Mlađana, načelnik odgovara da o tome nema saznanja, odnosno da se ne može priključiti na struju u zoni kada tamo nema trafostanice. Priključak je plaćen, ali trafostanica nije izgrađena. Priče o nelegalnim priključcima odrađenih građana pa i Mlađana istražuje krim policija i to nije stvar Općine.

 

            Granični prijelaz Kordunski Ljeskovac se gradi uz neke manjkavosti. Ne postoji internet jer je signal iz BiH jači, pa to treba riješiti. To će biti malogranični prijelaz za područje 5 km, odnosno Za vlasnike zemlje koji imaju svoj posjed u BiH uz granicu.

 

            Vezano za isto vijećnik Palian pita da li Općina može urgirati da svi građani Općine mogu prelaziti na tom prijelazu, a ne samo manji broj stanovnika. Neka se napiše takav dopis prema nadležnim institucijama. Neka to bude granični prijelaz. Naših je ljudi malo, a iz Bosne puno više pa to nije uredu.

 

            Načelnik odgovara da ukoliko Općinsko vijeće zauzme takav stav to  ćemo uraditi, ali to su policijski poslovi. To sve treba razmotriti.

 

             Gospodin Vlado Božićević, vezano zamalogranični prijelaz, napominje da je sve definirano zakonom, tako da prije bilo kakvog zaključka  služba neka  provjeri što točno kaže zakon, pa ako je potrebno neka se zatraže i izmjene zakona. Sa istim su suglasni i vijećnici Zoran Luketić i Ivan Vuković.

 

 

 

Zaključak: Služba treba provjeriti kakve su zakonske mogućnosti da se proširi pogranično područje na više naselja ili cijelu Općinu. 

 

 

 

            U svezi naplate komunalnih obveza pročelnica Rastovac odgovara da se obveze obračunavanju, prati se naplata i zaposlena djelatnica  šalje opomene i  ovrhe. Odrađuje se uglavnom. 

 

 

 

 

 

6. Vijećnik Zoran Luketić se vraća na ilegalni priključak na struju u Poduzetničkoj zoni i navodi da se govori o priključku auto kama gospodina Mlađana na javnu rasvjetu odnosno da je svoju javnu javnu rasvjetu priključko na općinsku. Da li o tome ima nekih spoznaja. Jer ako nam netko pravi štetu to hitno treba utvrditi i sankcionirati. 

 

            Isto tako pita da li će na tržnici biti samo kućice i štandovi jer je u projektu vidio da se planiraju i restorani, trgovine i drugi sadržaji. Da li se treba još što dograđivati ili se može javiti za zakup na samo ovo postojeće.

 

 

 

            Načelnik odgovara da  ne zna za priključak na javnu rasvjetu već samo ono što je prije rekao, ali se može provjeriti preko HEP-a i policije.

 

 

 

            Pročelnica Vesna Rastovac, vezano za izgradnju u zoni, navodi daje u  projektu  planiran  restoran na mjestu  gdje je dolina, ali to ne možemo dati u prodaju jer nema struje. Voda je sada napravljena, ali treba i druga infrastruktura da se može dati u prodaju.

 

Imao zahtjev za parcelu gdje bi bio muzej čaja i vina. Donijet ćemo odluku o tome na nekoj drugoj sjednici.

 

            Na samoj  tržnici su samo eko- etno proizvodi jer oni koji dolaze to i očekuju, tako je planirano i tako se reklamira. Svi koji imaju takve proizvode  mogu doći i prodavati. Zakup može biti mjesečni ili dnevni odnosno  kada su manifestacije.  Od proizvođača se javilo za vino,  med, lavandu, štrudlu, sir  ali imaju određenih problema pa ne ide dinamikom kako su mislili.Uglavnom dolaze kada su manifestacije. Ima problema i zbog kiše. Posjećenost je bolja u večernjim satima kada se turisti šeću.

 

            Mislili  smo da se preseli i turističko informativni centar, ali nema signala za telefon, pa se na tome radi. Onda se nadamo boljoj posjećenosti.

 

Uglavnom splet okolnosti utječe i mijenja situaciju, moramo biti strpljivi i dati vremena da sve krene.
Svi od kojih tražimo novce u ovome vide potencijal, ali treba raditi da to zaživi.

 

            Uputili smo dopis jednom trgovačkom lancu za izgradnju trgovačkog centra. Sada se pokušava to realizirati, a na upit vijećnika Željka Župana o kojem se lancu radi, odgovora da je to Lidl. 

 

 

 

            Vijećnik Luketić pita da li je istina da u projektu deponije nije isprojektirana prilazna cesta prema kazetama. a pročelnica objašnjava da to nije prilazna cesta već navozna rampa- prilaz koji se stalno prilagođava potrebama oblikovanja – punjenja kazete. Prilaz po kazeti morat će stalno forimrati  komunalno poduzeće  prema potrebama i planu punjenja kazeta. Kamion dovozi smeće, gusjeničar ga gazi i uvalja te po njemu nasipa pijesak, šuti ili drugi materijal od kojeg formira navoz - put po kazeti i on se stalno pomiče dok se ne popuni kazeta.

 

Sa načinom izrade i mogućim poteškoćama izviđač radova i nadzorni inženjer su upoznali direktora Rakovica d.o.o. I dogovorili način korištenja postojećeg navoznog pupta dok još traje izvođenje radova. Za sadašnju drugu kazetu izrađeni  navozni put će se moći uz manje dogradnje koristiti do punjenja. Potrebno je stalno valjenje – sabijanje dovezenog smeća raspoloživim gusjeničarom jer  u protivnom treba jača mehanizacija. Navozni put će se s vremenom smanjivati i prilagođavati te u konačnici prekriti pokrovnim  brtvenim slojem.

 

 

 

            Načelnik  potvrđuje da su svi učesnici u sanaciji deponije upoznati sa situacijom i načinom što i kako  dalje raditi. Problem je u vrsti kamiona kao i stroju koji ima Rakovica d.o.o koji ima gume, umjesto gusjenica. Na tome će se morati raditi.

 

 

 

             Vezano uz deponiju vijećnik Ante Palian pita da li je ista uređena za zbrinjavanje selektivnog otpada i da li se to radi. 

 

            Pročelnica odgovara da za sada postoje dva velika kontejnera (za paprir i plastiku), a dobit ćemo sredstva od  Fonda i  naručili smo i kontejner  za staklo. Kada se napune komunalno poduzeće  će vidjeti kome će to prodati. To je  njihov posao.

 

Dobili smo također  sredstava za još kontejnera za selektivni otpad koji će se postaviti na novih 10 lokacija.  Također će se nabaviti i kante od 120 litara za iznajmljivače  koji su se javili.

 

 

 

 

 

            Načelnik upoznaje vijećnike da uskoro počinju radovi na uglovnici – pansionu. Vrijednost investicije – I faze  je  1,5  mil. kuna. Ruši se do 1 etaže i izvode se konstruktivni radovi rekonstrukcije sa postavom krovišta.  Ako dobijemo sredstava za fasadu i stolariju od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost onda će se izvesti i radovi na postavi stolarije i izradi fasade i postavi izolacije.

 

 

 

            Također obavještava vijećnike da je danas potpisan ugovor sa konzorcijem iz Biograda  za  pripremu projekta izgradnje vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička jezera za sufinanciranje iz Fondova EU. Ugovor je potpisao Vodovod Korenica d.o.o.

 

Vodokomounalna infrastruktura ovog projekta  obuhvaća Nacionalni park Plitvička jezera, Općine Plitvička Jezera i Rakovica.

 

            Moli vijećnike da budu kooperativni da se ovo sada realizira jer su odvodnja i vodoopskrba jako teški, ali ih se mora riješiti.

 

 

 

            Isto tako upoznaje vijećnike da od siječnja radimo sa našim poljoprivrednicima koji  imaju puno problema, a kada smo ušli u njihovu  srž  izbistrio se problem nedostatka klaonice i hladnjače.

 

Sa stručnjacima i  poljoprivrednicima je dogovoreno da se ide u osnivanje klastera poljoprivrednih proizvođača koji bi unaprijedio poljoprivredu. Poljoprivrednici su  zadovoljni onim što su čuli od stručnjaka i konzultanata te su prihvatili sufinanciranje projekta. Nadaju se i suradnji sa poljoprivrednicima Slunja i Cetingrada

 

 

 

TOČKA 2.  Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u / pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

 

Kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi donosi se 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA, 0  glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  usvaja se zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća uz tražene ispravke.

 

 

 

TOČKA 3. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da su izmjene proračuna potrebne  jer su neki prihodi ukinuti, pa se sukladno tome moraju korigirati već planirani prihodi, a potom i rashodi. Prvenstveno je smanjen prorez na dohodak. Također smo dobili 800. tis kuna od Ministarstva za višenamjenski objekt – Pansion pa se ide u  realizaciju, ali plaćanje ide direktno izvoditelju radova pa se i ta pozicija morala brisati. Kako su ovo najznačajnije izmjene njih je naglasila, a vezano  za ostale izmjeni će odgovoriti po pitanjima.

 

   

 

       U  raspravi  je vijećnik Ivan Vuković izrazio zadovoljstvo jer je napokon proračun postavljen realno i ne napuhuje se pa će podržati ovu izmjenu, osobito je zadovoljan jer se planira pojačano održavanje prometnica.

 

            Vijećnika Zorana Luketića zanima zašto je povećana pozicija donacije za HGSS, a načelnik odgovara da su tražili  veću potporu  zbog svih aktivnosti koje provode. To je organizacija koja zaista odgovorno i puno radi na dobrobit svih.

 

            Vijećnika Luketića zanimaju i sredstava planirana za edukativna predavanje, na što pročelnica obrazlaže da su to sredstva Fonda za zaštitu okoliša, a planira se edukacija vrtićke i školske djece vezano za  ekološko zbrinjavanje otpada, a udio mora osigurati i Općina.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za  2015. godinu

 

 

 

 

 

TOČKA 4. Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period  2015. godine

 

 

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se radi o usklađenju s prihvaćenom proračunom, te naglašava da je znatnija stavka nabava opreme za mrtvačnice odnosno nabava rashladih uređaja, a za isto će se zatražiti i sredstava od Općine Plitvička jezera.

 

 

 

             U raspravi je vijećnika Zorana Luketića zanimalo koja je to prometnica u PZ Grabovac, na što je pročelnica odgovorila da se radi o produženju prometnice kroz Zonu, odnosno prema lokaciji gdje je planiran trgovački  centar.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaj komunalne infrastrukture za period 2015. godine

 

 

 

 

 

TOČKA 5. Program o izmjenama Programa odražavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2015. godini

 

 

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica po točci je gospođa Vesna Rastovac koja navodi da se i ovdje radi o usklađenju sa proračunom odnosno usklađenju planova sa sredstvima od komunalne naknade i komunalnog doprinosa

 

 

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program o izmjenama Programa odražavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2015. godini

 

 

 

 

 

TOČKA 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini.  

 

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se ovdje planiraju sredstva za klaster poljoprivrednih proizvođača obzirom da je i županija dala udio za osnivanje klastera.

 

 

 

Rasprave nije bilo

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini.  

 

 

 

Vijećnik Ivan Vuković nije nazočan glasovanju

 

 

 

TOČKA 7.  Plan nabave Općine Rakovica u 2015. godini

 

 

 

             Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac  koja ponovo naglašava da su izmjene vezane uz izmjene proračuna

 

 

 

            Rasprave nije bilo.

 

           

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Plan nabave  u 2015. godini

 

 

 

Vijećnici Ivan Vuković i Blanka Pavlić  nisu nazočni glasovanju.

 

 

 

TOČKA 8. Odluka o sufinanciranju izrade poslovnog plana Klastera poljoprivrednih proizvođača

 

 

 

            Predlagatelj Odluke   je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac koja vijećnike upoznaje  sa  namjerom osnivanja klastera poljoprivrednih proizvođača, a početak je izrada i definiranje  osnovnog dokumenta. Za isto su planirana sredstva od Županije u iznosu od 20.000.00 kuna, Općinska sredstva od 22.500,00 kuna i sufinanciranje članova klastera od 20.000,00 kuna.

 

            Načelnik je već u uvodu obrazložio značaj i važnost klastera, zadovoljan je što je isto podržala i ravnateljica  Nac. parka vjerujući u suradnju koja bi bila značajna za razvoj poljoprivrede,  a isto tako i za opskrbu Parka.

 

            U raspravi gospodin Luketić izražava skepsu oko klastera, misleći da će isti biti veliki teret Općini, na što načelnik podvlači da Općina neće biti nositelj projekta već će to biti članovi.

 

            Gospodin Vlado Božičečvić koji je bio učesnik prethodnih sastanaka navodi da glavni konzultant  preporučuje klaster, a ne zadrugu jer one čest propadaju. 

 

            Stočarstvo je na provom mjestu jer imamo stoke više nego cijela Lika. Konzultant se obvezao da će točno definirati sve buduće troškove, klaonice, marketing i drugo. Poljoprivredu treba organizirati i poticati, ovaj plan će točno definirati odnose u razvoju poljoprivrede i značajno pomoći povlačenju sredstava EU. Općina može dati infrastrukturu i pružiti pravnu pomoć, ali neće sufinancirati rad klastera.

 

            Vijećnik Ivan Vuković je skeptičan oko klastera i misli da će profitirati samo konzultant. Ukoliko bi se dobila sredstva EU možda bi nešto i bilo. Navodi i slučaj obitelji Majer koji su planirali gradnju klaonice i mesnice, a ništa se nije moglo realizirati.

 

           

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ 

 

donosi se Odluka o sufinanciranju izrade poslovnog plana Klastera poljoprivrednih proizvođača

 

 

 

TOČKA 9. Odluka o dodjeli javnih priznanja

 

 

 

            Predlagatelj Odluke i izvjestitelj je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.        

 

 

 

            U raspravi vijećnik Milan Hodak obrazlaže zašto je Udruga branitelja za priznanja predložila grupu od 24 branitelja i njihovu zaslugu za akciju iz rujna 1991. godine.

 

O prijedlogu za priznanja mišljenje su iznijeli i vijećnici Ivan Vuković, Ante Palian te Vlado Božičević.

 

 

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas donosi se  Odluka o dodjeli javnih priznanja

 

 

 

 

 

TOČKA 10. Program potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2015. godini

 

 

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da smo dobili  znatnija sredstava za ovaj program, a isti se naslanja na program Karlovačke županije koji financira aktivnosti u  poljoprivredi.

 

 

 

            Rasprava nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2015. godini.

 

 

 

TOČKA 11. Odluka o izmjenama odluke o nerazvrstanim cestama

 

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik

 

 

 

                Prijedlog  su vijećnici neposredno prije sjednice.

 

         

 

          Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se prethodna Odluka mora dopuniti i s cestom koja se upisana kao poljoprivredna pa pravi problem kod uknjižbe vlasništva kao i prijava na natječaj.   

 

  

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova  ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Odluka o izmjenama odluke o nerazvrstanim cestama.

 

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica  završava  u 16,50 sati.

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

 

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj