Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

21. SJEDNICA - POZIV

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/11

URBROJ: 2133/16-15-1

Rakovica, 03. srpnja 2015.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst) i članaka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za srijedu,

 

08.07.2015. godine

 

            Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici, s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1.  Rješenje o imenovanju ravnatelja JU Rakovica

2.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

3.  Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Općinskog vijeća

4.  Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica u 2014. godini

5.  Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza,

     zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama i pražnjenje suvišnog mulja iz bioloških pročistača na području općine

     Rakovica

6.  Rješenje o odbijanju ponude za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza, zbrinjavanja

     fekalija iz septičkih jama i pražnjenje suvišnog mulja iz bioloških pročistača na području općine Rakovica

7.  Odluka o dopunama Odluke o grobljima

8.  Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika

     općinskog načelnika

9.  Odluka o naknadama za rad vijećnicima, članovima radnih tijela i službenicima Jedinstvenog upravnog odjela

 

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                            

                                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj