Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

20. SJEDNICA - POZIV

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/08

URBROJ: 2133/16-15-1

Rakovica, 20. svibnja 2015.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst) i članaka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za srijedu,

 

27.05.2015. godine

 

            Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici, s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1.  Javna ustanova Rakovica  -  Izvješće o radu za 2014. godinu

2.  Zaključak o osiguranju sredstava za upravljanje zaštićenim područjem značajni krajobraz Baraćeve špilje

3.  Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju JU Rakovica

4.  Odluka o osnivanju JU Rakovica - pročišćeni tekst

5.  Turistička zajednica Općine Rakovica  -  Izvješće o radu za 2014. godinu

6.  Gradsko društvo Crvenog križa Slunj  -  Izvješće o radu za 2014. godinu

7.  Športsko društvo Općine Rakovica  -  Izvješće o radu za 2014. godinu

8.  Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica  -  Izvješće o radu za 2014. godinu

9.  Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad  -  Izvješće o radu za 2014. godinu

10. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica  -  Izvješće o radu za 2014. godinu

11. Spelekom d.o.o.  -  Izvješće o radu za 2014. godinu

12. Rakovica d.o.o.  -  Izvješće o radu za 2014. godinu

13. Odluka o izmjenama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

14. Izjava o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. (potpuni tekst)

15. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Spelekom d.o.o.

16. Odluka o izmjenama i dopuni Izjave o osnivanju trg. društva Rakovica d.o.o.

17. Izjava o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o. (potpuni tekst)

18. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o.

19. Vijećnička pitanja i prijedlozi

20. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća

21. Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

22. Prostorni plan uređenja Općine Rakovica (pročišćeni tekst)

23. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine

24. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2015. godinu

25. Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2015.

       godine 

26. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja  komunalnih djelatnosti u

      2015. godini

27. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2015. godinu

28. Program o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2015. godinu

29. Program o izmjeni Programa utroška spomeničke rente za 2015. godinu

30. Plan nabave Općine Rakovica u 2015. godini

31. Odluka izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

 

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                            

                                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj