Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

11. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/14-01/11

URBROJ: 2133/16-14-1

Rakovica, 29. svibnja 2014.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst) i članaka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

11.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za četvrtak,

 

05.06.2014. godine

 

            Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici, s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1.JU Rakovica – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2013. godinu

2.  TZ Općine Rakovica - Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2013. godinu

3.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

4. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća

5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013.

    godine

6. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

7. Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina na Spelekom d.o.o.

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                            

                                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj