Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

10. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/14-01/08

URBROJ: 2133/16-14-1

Rakovica, 29. travnja 2014.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst) i članaka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

10.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za utorak,

 

06.05.2014. godine

 

            Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici, s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

2. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća

3. Odluka o raspodjeli rezultata

4. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

5. Odluka o izradi II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

6. Program subvencija - potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica  u 2014. godini

7. Deklaracija o razvoju i opstojnosti Općine Rakovica

8. Zaključci u svezi Vojnog vježbališta ''Eugen Kvaternik''

9.  Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika

    općinskog načelnika  

10. Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

     period 2014. godine

11.Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja 

     komunalnih djelatnosti u 2014. godini

12. Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2014. godinu

13. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godinu

14. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu

15.Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u

      2014. godini

16. Plan nabave Općine Rakovica u 2014. godini

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                            

                                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj