Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

08. sjednica-poziv

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
OPĆINSKO VIJEĆE


KLASA: 021-05/14-01/02
URBROJ: 2133/16-14-1
Rakovica, 30. siječnja 2014.

     Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst) i članaka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst)


S A Z I V A M
8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica za srijedu,
05.02.2014. godine


Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici, s početkom u 16,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Rakovica
2. Odluka o osnivanju JU Rakovica - pročišćeni tekst
3. Odluka o podjeli trgovačkog društva Spelekom d.o.o.
4. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Spelekom d.o.o.
5. Odluka o predlaganju kandidata za izbor članova nadzornog odbora Spelekom d.o.o.
6. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o.
7. Odluka o predlaganju kandidata za izbor članova nadzornog odbora Rakovica d.o.o.
8. Vijećnička pitanja i prijedlozi
9. Usvajanje zapisnika s 7. sjednice Općinskog vijeća
10. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Rakovica
11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2014. godine
12. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2014. godini
13. Program utroška boravišne pristojbe za 2014. godinu
14. Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014. godini
15. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godinu
16. Program utroška spomeničke rente za 2014. godinu
17. Program financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja
infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u
2014. godini
18. Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2014. godini
19. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2014. godini
20. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne
proizvodnje u 2014. godini
21. Plan nabave Općine Rakovica u 2014. godini
22. Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Rakovica
Radni materijal dostavlja se u privitku.


Sa štovanjem!
Predsjednik Općinskog vijeća Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

Radni materijali

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj