Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

16. sjednica - poziv

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/14-01/26

URBROJ: 2133/16-14-1

Rakovica, 14. studenog 2014.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst) i članaka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za četvrtak,

 

20.11.2014. godine

 

            Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici, s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1.  Osnovna škola Eugena Kvaternika  -  Izvješće o radu za 2013. godinu

2.  Župa sv. Jelene Križarice  -  Izvješće o radu za 2013. godinu

3.  Lovačko društvo ''Medvjed''  -  Izvješće o radu za 2013. godinu

4.  Športsko društvo Općine Rakovica  -  Izvješće o radu za 2013. godinu

5.  Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica  -  Izvješće o radu za 2013. godinu

6.  Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad  -  Izvješće o radu za 2013. godinu   

7.  Zaključak o prihvaćanju Programa rada savjeta mladih Općine Rakovica za 2015. godinu

8.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

9.  Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća

10. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

11. Proračun Općine Rakovica za 2015. godinu

12. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2015. godinu

13. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području

      Karlovačke županije

15. Program poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2014. godini

16. Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne

      infrastrukture za  period 2014. godine

17. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja 

      komunalnih djelatnosti u 2014. godini

18. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godinu

19. Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2014. godinu

20. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini

21.Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2014. godinu

22. Plan nabave Općine Rakovica u 2014. godini

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                            

                                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj