Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

06. sjednica-poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-01/19

URBROJ: 2133/16-13-1

Rakovica, 15.11.2013.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst) i članaka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

6.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za utorak,

 

26.11.2013. godine

 

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici, s početkom u 17,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1.Vijećnička pitanja i prijedlozi

2. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća

3. Proračun Općine Rakovica za 2014. godinu

4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

5. Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

6. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoriv-

   rednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                            

                                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj