Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

43. sjednica-poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-01/04

URBROJ: 2133/16-13-1

Rakovica, 22.03.2013.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09, 12/12 i 07/13)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

43.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za srijedu,

 

27.03.2013. godine

 

Sjednica će se održati u vatrogasnom domu DVD Rakovica, u Rakovici s početkom u 16,30 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1. Odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica

2. EKO TOUR CROATIA d.d. - prezentacija projekta EKO TOUR RAKOVICA

3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

4. Usvajanje zapisnika s 42. sjednice Općinskog vijeća

5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012.

   godine

6. Odluka o raspodjeli rezultata

7. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu

9. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj - prosinac 2012. godine

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne

     infrastrukture u 2012. godini

11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.

    godini

12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za

      2012. godinu

13. Odluka o sufinanciranju smještaja djece u vrtić ''Čarobna šuma'' - Selište Drežničko

14. Plan nabave Općine Rakovica u 2013. godini

15. Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

     period 2012. godine

16. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja 

     komunalnih djelatnosti u 2012. godini

17. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini

18. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2013.

      godini

19. Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu

20. Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

21. Odluka o izmjeni Programa financiranja poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili

     neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2013. godini

22. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu

23. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu

24. Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i

     poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2013. godini

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

 

Sa štovanjem!                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj