Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

42. sjednica-poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-01/01

URBROJ: 2133/16-13-1

Rakovica, 12.02.2013.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09 i 12/12)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

42.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za srijedu,

 

20.02.2013. godine

 

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici s početkom u 17,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

2. Izvješće o stanju u prostoru Općine Rakovica 2006. - 2012. godine

3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

4.Usvajanje zapisnika s 42. sjednice Općinskog vijeća

5. Odluka o izmjeni Socijalnog programa za 2013. godinu

6. Očitovanje o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu KARLA d.o.o.  

7. Zaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2012. godini

8. Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

    Općine Rakovica za 2013. godinu

9. Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih

   ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za

    2012./2013.

10. Odluka izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama

11. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Rakovica

12. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

 

Sa štovanjem!                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj