Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

33. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/12-01/03

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 11.04.2012.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

33.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za utorak,

17.04.2012. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika s 32. sjednice Općinskog vijeća

 

  1. 1.  Strategija razvoja Općine Rakovica 2011. – 2015.

2. JU Rakovica – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2011. godinu

3. JU Rakovica – Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja kojim

   upravlja JU Rakovica za 2012. godinu

4. TZ Općine Rakovica – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2011. godinu

5. TZ Općine Rakovica – Program rada s financijskim planom za 2012. godinu

6. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu

7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011.  godine

8. Program utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu

9. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne  proizvodnje u     

    2012. godini

10. Odluka o uvjetima i mjestima pružanja usluga u turizmu

11. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

12. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Rakovica

13. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica

14. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine      

      Rakovica

15. Odluka o osnivanju Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore Općine Rakovica

 

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

NAPOMENA: Radi ekonomičnosti postupanja neće se dostavljati ponovno materijali za predložene točke dnevnog reda od 1., 6. i 7. jer su isti već dostavljeni uz prijedlog prethodne 31. i 32. sjednice. 

Za ostale točke prijedloga dnevnog reda prijedlozi akata dostavljaju se u privitku poziva.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj