Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

21. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/11-01/03

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 25.03.2011.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

21.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za srijedu,

30.03.2011. godine

Sjednica će se održati u vatrogasnom domu DVD - Rakovica, u Rakovici s početkom u 16,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

  1. 1.  Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2010. godine

2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine

    Rakovica

3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u

    2010. godini

  1. 4.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
  2. 5.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu
  3. 6.  Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica
  4. 7.  Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na području Općine Rakovica
  5. 8.  Odluka o izmjenama i dopunama socijalnog program Općine Rakovica za 2011. godinu
  6. 9.  Odluka o utvrđivanju cijene za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta u 2011. godini

10.  Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica

 

 

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                         Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj