Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

22. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/11-01/05

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 26.04.2011.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

22.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za petak,

29.04.2011. godine

Sjednica će se održati u vatrogasnom domu DVD - Rakovica, u Rakovici s početkom u 17,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika sa 20. i 21.  sjednice Općinskog vijeća

 

  1. 1.  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2011. godinu

2. Odluka o raspodjeli rezultata

3. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01. –  

     31.12.2010. godine

4. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj – prosinac  

    2010. godine

  1. 5.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2010. godinu
  2. 6.  Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju Općine Rakovica trgovačkom društvu Centar za gospodarenje        

     otpadom Karlovačke županije

  1. 7.  Odluka o autotaksi prijevozu
  2. 8.  Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica

 

 

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                         Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj