Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

23. sjednica - zapisnik

 Z  A  P  I  S  N I  K

 

 

S 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 28.06.2011. godine, u vijećnici  Općine Rakovica  s početkom  u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan Smolčić, Milan Bićanić, Željko Župan, Damir Krizmanić, Milan Pavličić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Zoran Poznan, Ante Palian i Marijan Hodak (dolazi u 15,25)

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, načelnik Općine Rakovica, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, v.d. pročelnica i Slavica Vuković, referentice u JUO

                           

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno 11 vijećnika /vijećnik Anđelko Novosel - nije ispričao izostanak/  te da  Vijeće može početi sa radom i donositi valjane odluke pa sjednica počinje

 

 • Vijećničkim  pitanjima i prijedlozima

 

1. Vijećnik Ivan Vuković poziva se na članak 115. Poslovnika i navodi da se radi o povredi Poslovnika jer u istom  piše Sjednice se tonski snimaju“, a mi to ne radimo. Stoga predlaže da ovo bude zadnje kršenje Poslovnika i da se ubuduće sjednice snimaju. Zapisnici se pogrešno pišu i ne može to stalno ispravljati. Neka se snima pa neka zapisnik bude realan.

 

Predsjednik Luketić pita da li, ukoliko je  Poslovnik povrijeđen, treba sjednicu odgoditi dok se stvore tehnički uvjeti? Tehničkih uvjeta nema, a kada ćemo ih imati ne znam, na što načelnik predlaže da se sjednica održi kao i do sada, a za dalje će se pokušati osigurati snimanje.

 

Tajnik Bitunjac napominje da Poslovnik određuje način rada, a ovo je tehničko pitanje i  time se ne krši Poslovnik. Da bi se nabavila oprema, sredstva za isto treba planirati u proračunu. A za sada ti troškovi nisu planirani.

 

Vijećnica Blanka Pavlić pita što ćemo dobiti time i kako ćemo to koristiti, odnosno da li to znači da ćemo stalno preslušavati snimke. Isto tako pita koliko košta takva oprema te kakva je praksa u drugim Općinama.

Tajnik Bitunjac odgovora da se u manjim općinama sjednice ne snimaju, ali  o tome odlučuju vijećnici, a pročelnica Rastovac upozorava da stručna osoba mora vidjeti prostoriju i vidjeti kako i koju opremu postaviti. Nećemo bacati na novac na nešto što kasnije nećemo koristiti.

Načelnik se slaže da se sjednice snimaju, ali  kao problem se pojavljuje i to što se sjednice održavaju i na drugim mjestima (DVD dom, škola). Ovaj  prostor je dosta loš, a trebalo bi onda postaviti i govornicu. Možda za početak da se kupi neka jeftinija oprema, pa ćemo vidjeti kako će biti.

 

Vijećnik Smolčić misli da nije baš uputno snimati sjednice, jer i sami vijećnici često mijenjaju mišljenje, a vijećnik Poznan na vidi problem u snimanju već u sredstvima.

 

Predsjednik Luketić izražava skepsu po pitanju nabave opreme za snimanje do druge sjednice, jer sredstva nisu planirana i trebalo bi ih planirati  novim rebalansom, ali se o prijedlogu može glasovati. Prihvaća obrazloženje vijećnika Vukovića u svezi zapisnika, ali navodi da je zapisnik teško voditi kada se rasprave vode na način kao do sada, na što vijećnik Vuković navodi da predsjednik dobro vodi sjednicu i jako je jednostavno voditi zapisnik, svi vijećnici su  disciplinirani i ne uskaču jedni drugima u riječ.

Ujedno se poziva i na članak 89. Statuta koji govori o  javnost sjednica jer i to ne poštujemo iako je to već više puta tražio i ta se greška  mora ispraviti.

 

Glasovanje o prijedlogu vijećnika Vukovića za tonsko snimanje sjednica - 

 

 -   2 glasa  ZA i 8 SUZDRŽANIH glasova

 

 1. 2.     Vijećnicu Blanku Pavlić zanima da li, ukoliko neki građanin piše zamolbu za Vijeće, ona mora doći do Vijeća ili se to može izbjeći. Navodi primjer gospođe Dragice Franjković koja je Vijeću uputila  zamolba za pomoć. Takve stvari smo do sada rješavali na Vijeću, a njena molba nije došla.

 

Tajnik Bitunjac obrazlaže da pojedinačne zahtjeve rješavaju upravna tijela, a Vijeće donosi  opće akte. Jedino ako nešto propisuje Zakon o tome odlučuje vijeće, a za ostalo postoje tijela koja su za to ovlaštena, na što vijećnica Pavlić navodi da je to dobro obrazloženje, ali  nije znala za to jer je sličnih zahtjeva bilo na Vijeću, a tajnik obrazlaže da su to bile odluka oko oslobađanja plaćanja priključka vode. Ali tu Zakon o komunalnom gospodarstvu omogućuje da sa o tome rješava na Vijeću, ali o ostalom ne.

 

3. Vijećnik Zoran  Poznan ima jedno pitanje i traži jedno pojašnjenje

Radi se o JU Rakovica, on kao zaposlenik JU nema ništa sa time, ali kao vijećnika ga zanima  zapošljavanje preko student servisa. Pita kao se mogla zaposliti osoba koja govori 2 jezika, a ne ona koja govori 3 i koja je za diplomski rad „Strategija razvoja turizma u Općini Rakovica“ pohvaljena. Kako se mogla primiti osoba koja ima manje kvalifikacije od one koja ime veće?

 

Načelnik odgovara da o tome odlučuje Upravno vijeće JU samostalno. Oni su napravili intervju sa kandidatima koji su se javili na natječaj. Naš predstavnik u Upravnom vijeću  je Zoran Luketić, pa on o tome može reći više.

Gospodin Luketić  navodi da su  pristigle  4 zamolbe. Jedna je bila  od maloljetne osobe (Laura Grdić)  i nije se o njoj odlučivalo, a ostale su bile od  Antonije  Gašparović, Željka Mihić  i Andrije Gašparović

Željko Mihić je bio najkvalificiraniji, ali je gospođa Oština bila mišljenja da bi bio  sukob interesa ako bi se  izabrao Željko Mihić jer je on brat od Zorana Poznana koji je zaposlen u JU pa je izabran Andrija Gašparović.

 

Vijećnik Poznan navodi da mu je drago što njegov brat nije „završio u spiljama“ iako tu ne postoji sukob interesa. To se implicira  da bi njih  dvojica kao braća nešto muljali. Ako se tako misli neka im se to kaže otvoreno u lice. Pitao je i odvjetnika o tome i isti je  potvrdio da se ne radi o sukobu interesa. Više godina su zajedno radili i nije bilo problema.

Navodi da je povrijeđen takvim mišljenjem i stavom htio je ovo iznijeti na Vijeće, iako zna da ono o tom ne odlučuje.

Nadovezujući se vijećnik  Vuković  navodi da potpuno razumije gosp.Poznana i njegovog brata koji su sa pravom povrijeđeni. Željko je provjeren  čovjek, radnik, govori jezike, a sada ga odbacujemo.

Boji se da će se u njemu stvoriti revolt i da će otići iz ovog kraja. Tako gubimo stručne ljude.

Zamolio bi da se netko ispriča zbog propusta i pogreške. Nema sukoba interesa to je obična glupost i zavaravanje.

Gospodin Luketić se slaže sa time, ali napominje da u Upravnom vijeću „sjedi“ 5 ljudi i oni su tako odlučili.

 

Pitanje vijećnika Poznana odnosi se na posjete Starom gradu, jer  oni iz JU već šalju goste kod Kule i do prije neki dan nisu znali da je trava jako visoka i okoliš neuređen. Sezona je počela već davno i kako može biti takva  situacija. Pokazuje se na televiziji Stari grad, šetnice, mlinice, a ne može se do njih. Kada će se to urediti.

Načelnik navodi da se radi  na osposobljavanju Starog grada za posjet. Pripreme duže traju jer se moraju osigurati sigurni uvjeti za  posjetioci.  Košnja košta  5 tisuća kuna. Za sada nije dobro slati ljude tamo,  Treba se dogovarat sa Općinom, na što Poznan odgovara da nisu oni slali goste što im se slalo već se ravnaju po  prospektima TZ u kojem je ucrtana šetnica i sve ostalo. Moraju gosta uputiti ako on pita za to.

 

4. Vijećnik Ivan  Vuković - pitanje – ne zna za koga.

Neki dan je bila na razgovoru Anka Majer. Ona je osnovala  poduzeće Majer d.o.o Rakovica.

Udana je za Nijemca koji ima firmu – mesnicu i imao je veliku želju da tu proizvodnju donese ovdje  (planirali su  Grabovac), zaposlio bi ljude, otkupljivao stoku od naših ljudi. Ima sve reference.

To je planirao prije 10 godina. Naišao je nezainteresiranost od strane lokalne vlasti i osjećaju se odbačeni, odnosno ne razumiju da se to ovako radi, očekuju da se nešto  promjeni.

 

Načelnik pojašnjava da nikada nismo nikoga opstruirali. On je došao u Općinu s nekim nerazumljivim stavom i zahtjevom, a pročelnica navodi da su kupili zemljište u Grabovcu gdje je turistička zona i klaonica ne može biti tu. Mogu ići u industrijsku zonu. Oni čekaju da će se na toj lokaciji nešto desiti. Tu se nikada neće praviti klaonica. Projektant zna što se na toj lokaciji može projektirati i ne može se graditi ništa što je suprotno Prostornom planu. Isto tako je tu bio problem i sa Cestama zbog izlaza.

Vijećnik Vuković navodi da oni ne  bi imali klaonicu već preradu mesa.

 

5. Vijećnik Pavličić  navodi da je svjestan da dodijava i  stalno postavljati  pitanje  oko ceste prema Sadilovcu, ali  sada ima  jedno suho drvo kod  Pavličića i grane padaju na cestu. Da li se to može srušiti, jer se ne može jednostavno sa motornom pilom..

 

Načelnik odgovara da zna da bankine nisu riješene, ali su Ceste uz to odlučile staviti i  novi asfalt, ali sada rade u Parku pa kada završe onda će to doći na red.

Vijećnik je zadovoljan odgovorom, ali neka se onda  riješi i stablo.

 

Pročelnica napominje da se  treba  vidjeti je li to  na  privatnoj zemlji ili u cestovnom pojasu. Jer ako je privatno to je dužan vlasnik, jer se u privatni posjed ne smije dirati.

 

6. Vijećnik Ante Palian  pita da li ima novih momenata sa odlagalištem otpada i da li se planira  obilježavanje Dana općine

 

Načelnik obrazlaže da će se situacija sa deponijom  dati  na sud,  pa će se vidjeti kao će se  proći. U međuvremenu  projektant poboljšava projekt i troškovnik.

Dan općine će se obilježiti  klasično kao i do sada (04.08. - svečana sjednica, 05.08. - misa, polaganje vijenaca u Rakovici i na Kurjevcu, susret branitelja i zabavni program). Sa Udrugom branitelja iz Slunja  probat će se urediti staza na Kurjevcu.

 

7. Vijećnik  Ivan Vuković pita da li su gotovi podaci o popisu stanovništva?

 

Slavica  Vuković odgovara  još nema službenih rezultata, rečeno je krajem lipnja ili početkom srpnja.

 

 

 • Usvajanje zapisnika za  22. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili sa materijalima pa predsjednik moli vijećnike da se očituju o istom,

 

Vijećnik Ivan  Vuković – ima primjedbe i to:  str. 5. točka 1.  traži da se u njegovom izlaganju  izbriše „protiv prodaje zbog niske tržišne cijene“ i  napiše se  „ protiv prodaje zbog sramotne cijene“

 

Na istoj stranci – uz  rasprava Zoran Poznana u kojoj je i on učestvovao neka se izbriše „sami smo kumovali nekim situacijama“ je on to nije rekao.

 

 

            Zaključak: Sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se Zapisnik sa 22.   sjednice Općinskog vijeća  uz navedene primjedbe

 

 

U nastavku sjednice predsjednik Luketić predlaže dnevni red  sa kojim su vijećnici upoznati kroz dostavljene materijale  i to:

 1. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog. Zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rakovica za k.o. Rakovica i k. o. Drežnik
 2. Odluka o pristupanju Općine Rakovica udruzi LAG s općinama Plitvička Jezera i Vrhovine

3.   Odluka o davanju javnih priznanja

      4 .   Odluka  o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika na

             području Općine Rakovica

      5.    Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

      6     Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Puškarić groblja u Rakovici   

 1. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja u Drežnik Gradu kod Žanića

 

Prije glasovanja o dnevnom redu načelnik Franjković kratko obrazlaže  što je LAG

 

Predloženi dnevni red predsjednik daje na raspravu, a kako nitko nije imao primjedbi  glasovanjem se donosi, 

rjeđ

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ usvaja sa predloženi dnevni red 23. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 1. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike  Hrvatske na području Općine Rakovica za k.o. Rakovica i k.o. Drežnik

 

            Vijećnici su prijedlog Odluke dobili sa materijalima, a isto obrazlaže pročelnica Rastovac navodeći da su se na raspisani natječaj javili određeni ponuditelji te je Povjerenstvo za raspolaganjem  poljoprivrednim zemljištem razmotrilo ponude i te izabralo najpovoljnije ponuditelje  i to :Sanja Komes, Lubica Sabljak, Zoran Luketić, Mihovil Turkalj, Dragan Smočić, Josipa Sabljak i Marko Sabljak  te predlaže da se sa istima sklope ugovoru.

 

Rasprava:

 

Vijećnik Zoran Poznan  pita tajnika  Bitunjca  da li ovdje, kod podaje postoji elementi za sukob interesa, na što tajnik odgovara da ne postoje.  

 

Vijećnik Ivan Vuković  od  predsjednika traži stanku od 5 minuta radi konzultacije vijećnika.

 

Predsjednik odobrava stanku

 

Nakon stanke vijećnik Poznan obavještava da je klub vijećnika SDP donio odluku da neće sudjelovati u glasovanju  za ovu točku  pa oni napuštaju sjednicu.

 

Nakon rasprave glasovanjem se  donosi s

 

            Zaključak: Sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rakovica za k.o. Rakovica i k.o. Drežnik

 

 

TOČKA 2. Odluka o pristupanju Općine Rakovica udruzi LAG s općinama Plitvička Jezera i Vrhovine

 

Prijedlog ove Odluke vijećnici su dobili sa materijalima, a obrazlaže je načelnik navodeći da se Udruga LAG osniva zbog pomicanja zajedničkih interesa navedenih Općina te za sve članice slijede prava i obveze.

Zašto sa ličanima – LAG je prirodna Udruga koja rješava zajedničke probleme, mi smo vezani sa Parkom i mislim da sa njima moramo rješavati zajedničke, slične probleme.

Zbog toga se nećemo okrenuti od Karlovačke županije kojoj pripadamo.

 

Rasprava

 

Vijećnik Ivan Vuković  navodi da  mu se dopada  izlaganje načelnika. Drago mu je da smo se svrstali sa Plitvicama i  žao što Općina Saborsko nije prepoznala ovu prednost udruživanja. Imamo zajedničke interese i ciljeve. Ovo je jako dobro da se prepoznajemo o ovoj zajednici. Za povlačenje sredstava iz  EU fondova  obavezno se traže  LAG-ovi ili slične udruge. Čestita i moli da  se ovo podrži.

 

Vijećnika Milana Pavličića  zanima da li obavljen razgovor sa ovim drugim Općinama i da li svi su suglasni.

Da li je to uvod u odcjepljene od Karlovca i približavanje Gospiću. Trebalo bi voditi razgovore sa svim ljudima. Mi smo povezani sa  Karlovcem - školstvo, zdravstvo i drugo.  Ovo je dobra inicijativa zbog vode, odvodnje, drugog. Ali se ne slaže ako to vodi odcjepljenju od Karlovca.

Načelnik odgovara da nema nikakve bojazni. Ovo nije nikakav uvod u odcjepljenje.  Ovo može biti plus ako se oduči ići u neku drugu asocijaciju koja vuče prema lici i Gospiću. Za sada  ne vodi, ali može biti plus.

Navodi da ima  saznanja, iako neslužbena, da Ličko–senjska  županija radi na tome da se priklonimo njima, ali to nije to za sada aktualno.

Napominje da će se  uključiti: Gospić, Otočac, Gračac, Donji Lapac, ali ne treba se toga bojati.

 

 

Vijećnik Zoran Luketić obavještava vijećnike da je on bio na sastanku načelnika i da je LAG  zamišljen kao gospodarsko udruženje, kao prsten oko Nac. parka zbog proširenje ponude za goste parka. Nema veza sa političkim nit administrativnim povezivanjem već samo zbog povlačenja sredstava.

 

Vijećnik Ivan Vuković,a u svezi mišljenja vijećnika Pavličića obrazlaže da ne treba imati strahova zbog novog preustroja. Mi tu prepoznajemo našu okrenutost Plitvicama zbog naše budućnosti. Plitvice su biser i tu je budućnost.

 

Vijećnik Ante Palian  navodi da je  bio zagrijan za taj projekt, ali je razgovarao sa gradonačelnikom Slunja i oni imaju plan sa  Vojnićem, Ogulinom i Cetingradom  te ćemo  se mi  naći u nekom procjepu i  Gospić će nas lako  preuzeti.

Sa parkom do sada nema neka dobre suradnje, pa je i dalje skeptičan. Nismo obuhvaćeni niti jednim njihovim projektom

U Slunju se već  nešto događa, a u novom LAG-u  još ništa pa ne zna da li ćemo uopće biti uključeni.

Mi bi  sada na neki način bili novi u Ličko-senjskoj  županiji i ne zna da li će nas lako prihvati, a u Karlovačkoj  smo  već značajan čimbenik. Također pita koliko će to utjecati na vodovod.

 

Načelnik navodi da je i sam isto o tome razmišljao ali ima i svoje argumente za. Cesta će ići, Saborsko i Plaški neka se bore za cestu, a nama će turisti dolaziti i preko Slunja. Slunj nikada ne bi podržao cestu Saborsko – Grabovac, a Saborsko i Plaški će se ipak boriti za tu cestu i nama je  svejedno.

Što se tiče  vodovoda, on  je od općeg značaja, a  koliko će  nam  biti isplativ je pitanje.

 

Vijećnika Blanka Pavlić, a u svezi pitanja vijećnika Paliana navodi da će o svim značajnim stvarima odlučivati „EU glave“, a ne neki lokal patrioti. Neće se novci razvlačiti. Dobro je biti zajedno sa Plitvicama tu su mogućnosti.

 

Načelnik napominje da  i Nac. Park donosi Prostorni plan i svjesni su da će se zbog velikih gužvi, zbog čega su gosti nezadovoljni, morati širiti i na okolna područja i tu ih mi čekamo. Zbog toga je  LAG  i značajan.

 

Vijećnik Pavličić navodi da sada donosimo samo Odluku o pristupanju, a poslije se radi strategija za LAG ove pa ćemo postavljati svoje uvjete, a načelnik objašnjava da  će se naknadno raditi strategija u kojoj će svi učestvovati, osobito privatni sektor.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi  

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA  glasa donosi se Odluka o pristupanju Općine Rakovica udruzi LAG s  Općinama  Plitvička Jezera i Vrhovine

 

 

TOČKA 3. Odluka o dodjeli javnih priznanja

 

AMANDMAN za ovu točku podnio je vijećnik Ivan Vuković  te u istom za  priznanja predložio   Kuglački  klub Rakovica i Nikolu Lapova.

 

Na poziv predsjednika, načelnik obrazlaže da je održan sastanak Odbora za proslavu dana Općine, a kako se u 10. mj obilježava 140. obljetnica  E. Kvaternika i rakovičkog ustanaka na sastanak je pozvao i predstavnike Županije, Osnovne škole Eugena Kvaternika i Družbe hrvatskog zmaja koji će učestvovati i organizaciji proslave. Ujedno je izvjestio da je Premijerke gđa. Kosor prihvatila pokroviteljstvo nad obilježavanjem obljetnice i najvjerojatnije će biti osobno nazočna.

Predložen je okvirni protokol za glavnu proslavu 08.10.2011. godine. Isto tako se upoznalo sa ostalim radnjama koje se planiraju to predložili izvršitelji (održavanje tribine- znanstvenog skupa, spomen obilježje na mjestu pronađenih posmrtnih ostatka vođa ustanka, sjedište Prve hrvatske vlade i drugo).

 

Kako prije toga predstoji obilježavanje Dana Općine 05.08.2011. godine predložen je protokol koji je uobičajen za te dane, a sa čim je vijeće upoznato u odgovoru vijećniku Palianu.

Načelnik je upoznao vijećnike da će se i ovom prilikom zaslužnim građanima i udrugama dodijeliti javna priznanja, a Odbor za obilježavanje Dana općine  je preložio slijedeće: Dane Šebalj iz Lipovače za doprinos u gospodarstvu, Mlađi pioniri u sastavu NK E. Kvaternika, za rezultate u nogometu, ŽRK Drenak- škola rukometa u Rakovica, za rezultate u  rukometu, DVD Rakovica za razvoj vatrogastva.

 

Načelnik se također osvrnuo na amandman vijećnika Vukovića u kojem su još dva prijedloga za priznanja i pojašnjava da je planirano samo 5 priznanja pa ako se  još netko uključi -  Kulački klub, ne zna koga onda izbaciti, a što se tiče prijedloga za Nikolu Lapova, on je protiv toga i obrazlaže da se gospodin Lapov  1991. godine povukao u mirovini i  nije dao nikakav doprinos ovoj državi.

Točno je da je poticao ulaganja  u naše područje, ali je puno više davao Udbini. Velik dio tih sredstava je bio iz raznih državnih fondova.

Isto tako navodi sa smo priznanje već dali smo Nacionalnom parku jer je Park svojim sredstvima obnovio porušene svoje objekte te su za to  nagrađeni.  Ne slaže se za ovim amandmanom.

 

Vijećnica Blanka Pavlić  navodi da  nema ništa protiv športa, ali  ne podržava amandman jer nije za priznanje Nikoli Lapovu obzirom da isti  nije bio nikakav menadžer već je politička osoba.

Poznaje njegov rad  i misli da ne zaslužuje ovo priznanje.

 

Vijećnik Vuković kao predlagatelj amandmana obrazlaže da  nikad nije bio zaposlenik Nac. parka, ali u kontaktu sa  ljudima koji su tamo radili i rade jedan veliki dio prepoznao je da je Lapov uspio „prijeći Koranski most“ i to je  zaista njegova zasluge. O političkim stavovima ne zna. Ljudi su rekli da nije htio Upravu predati  Martićevcima – Krajini. Glava mu je isto bila u torbi. Otišao je zajedno s nama, a zašto nije dalje djelovao to ne zna.

Dok je radio zapošljavao je ljude sa našeg područja, a sada se posao  daje ljudima iz drugih područja, dok su naši ne zaposleni.

Kroz ovaj amandman je želio zahvaliti ovom čovjeku na onom što je napravio. Tu ne trebamo voditi politiku već gledati doprinos, a Lapov je doveo je turizam na područje Općine Rakovica

Nadovezujući se vijećnica Pavlić napominje da kada se netko predlaže za priznanje onda to mora biti osoba koju svi prepoznaju, a ovdje je upitno kakvo mišljenje  imaju ljudi, dok načelnik navodi da  nije dobro izričito biti ni za, niti protiv. Istina je da Lapov nije prihvaćao Krajinu, ali nije niti pridonio ovoj državi. Bio je za Jugoslaviju,  za ono što su osudili i Srbi i Hrvati.

 

Vijećnik Zoran Poznan replicira vijećnici Pavlić navodeći da  nije istina da treba biti konsenzus kod odlučivanja. Treba se upitati i o stavovima i postupcima i drugih koji su dobili ili su predloženi za  priznanja (npr. za Slavu Cindrića, jer i tu ima oprečnih mišljenja i stavova - trebalo bi  pitati mještane Nove Kršlje). Gospodina Lapova ne pozna, ali ako je 1991. godine bio blizu penzije, svaka bi osoba otišla u mirovinu u onakvim uvjetima. Pita što se traži od Lapova ? Iz ovoga svega ispada da se Dane Šebalj, koji zapošljava 6 ljudi,  tretira  isto kao i čovjek koji je pomogao razvoj Općine, stavio glavu za opstanka Plitvica i njegovih radnika.

Ako postoje saznanja da je radio protiv  RH onda je i on protiv priznanja, ali konsenzusa nema.

Što se tiče pokreta za Jugoslaviju, zna i neke duge osobe koje su  isto bile za to, a sada obnašaju visoke funkcije.

Nadovezujući se načelnik napominje da Lapov nije stavio glavu u torbu već je pobjegao. Čuvao je on sebe dobro, a što se tiče ulaganja u našu Općinu tu su viziju razvoja imali drugi prije njega (Vidaković), a on je to samo odradio.

 

Vijećnik Milan Pavličić podsjeća da se pitanje Lapova poteže već dvije – tri godine. On misli da je jedini čovjek koji je zaslužan za  proširenje Parka na naše područje  Josip Movčan.

Lapov je bio politička osoba. Ako se iduće godine bude nagrađivalo mogao bi se nagraditi g. Movčan.

 

Vijećnik Zoran Luketić  je također protiv prijedloga, navodeći da se priznanja ne dodjeljuju za vrijeme Jugoslavije, ni za Domovinski rat, a što se tiče  objekta Parka iste je napravio jadni narod.

Kako se Dan općine se poklapa sa Danom domovinske zahvalnosti i Danom branitelja misli da Lapov  ne bi ni prihvatio  priznanje.

 

Vijećnik Milan Bićanić upozorava na športske uspjehe Teakwondo kluba, ali je činjenica da nisu isticali svoje rezultate i  on ih je  naknadno  saznao. To su značajni  rezultati i uspjesi. Navodi primjer  Zlatka Conjara koji je prvak Hrvatske sa  5 zlatnih medalja u svojoj kategoriji. Trener teakwondoa iz  Karlovca gosp.  Brežan bi ga uzeo u reprezentaciju županije. Predlaže ga  priznanje.

 

Vijećnik Ivan Vuković ponovno napominje da je njegovo obrazloženje je u amandmanu i da se ne trebamo  bojati davati zahvale. Dobro je da imamo takvih ljudi. Dok je  predsjednik Lukektić mišljenja da  ne treba puno priznanja.

 

Nakon rasprave glasuje se za Amandman Ivana Vukovića i donosi slijedeći

 

Zaključak:  Sa 2 glasa ZA, 7 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa amandman Ivana Vukovića  se ne prihvaća

 

U svezi prijedloga vijećnika  Milana  Bićanića, tajnik Bitunjac upozorava da nije podnesen amandman te se ne može glasovati za prijedlog.

 

Vijećnk  Ante Palian smatra da je sramota ako ovo Vijeće ne može odglasati da se ovom djetetu  za njegove zasluge da priznanje. Ne omalovažava mali rukomet, ali je ovo  ipak daleko od ovih uspjeha, a vijećnica Pavlić je mišljenja da ako smo prošli preko nekih drugih nepravilnosti onda možemo i ovdje prekršiti pravilo. Ovdje je već napravljena šteta jer je dijete saznati da se o njemu raspravljalo i bit će žalosno ako zaključi da mu nismo dali priznanje, a vijećnik Vuković  navodi da mu se čini da je  pročita kako Vijeće može donijeti  neke posebne Odluke  na sjednici.

Vijećnik Željko Župan upozorava da su svi članovi  Obora za obilježavanje Dana općine dobili poziv na vrijeme i u njemu je pisalo da se dođe sa prijedlozima, a tko je došao i donio prijedlog sa obrazloženjem i koga sada izbaciti?

 

Vijećnik Poznan  predlaže dase  glasuje protiv svih ovih prijedloga, pa za  slijedeću sjednicu donijeti nove prijedloge i onda donijeti  Odluku, te pita da li će bit još jedna sjednica do Dana općine.

 

Tajnik Bitunjac  podsjeća predsjednika da  može prekinuti sjednicu i vijećnik može napisati amandman o kojem će se onda glasovati.

 

Sugestija se prihvaća i predsjednik određuje kraću stanku.

 

U nastavku sjednice vijećnik Milan Bićanić podnosi amandman u kojem predlaže da se  priznanje dodjeli i Teakwondo klubu.

 

Nakon provedenog glasovanja na  preloženi amandman donosi se

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ prihvaća se amandman Milana Bićanića

 

Kako se nitko više nije javio za raspravu glasovanjem se donosi slijedeći,

 

Zaključak: Sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka da se javna priznanja dodjele:

 

 1. 1.     Slavi Cindrić, za izniman doprinos u razvoju i unapređenju školstva
 2. 2.     Dani Šebalju, vl. prijevozničkog obrta Šebalj, za doprinos razvoju gospodarstva
 3. 3.     Mlađim pionirima   u sastavu NK „Eugen Kvaternik“ za postignute rezultate u nogometu
 4. 4.     ŽRK „Drenak“ Slunj, Škola rukometa  Rakovica za razvoj rukometa i postignute rezultate
 5. 5.     DVC Rakovica, za razvoj vatrogastva i protupožarne zaštite na području općine
 6. 6.     Teakwondo klubu, za postignuća u športu - teakwondou

 

 

TOČKA 4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika na području Općine Rakovica

 

Prijedlog Odluke vijećnici su također dobili sa materijalima, a kratko ga obrazlaže pročelnica Rastovac, navodeći da je na Javi poziv stigla samo jedna ponuda i to Trgovačkog obrta „3.M“ iz Slunja koji su i do sada imali koncesiju za prijevoz pokojnika.

 

Kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi,

 

            Zaključak: Sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom dodjeljuje se koncesija za prijevoz pokojnika Trgovačkom cvjećarskom  obrtu  Cvjećarinica „3 M“ vlasnice Evice Katć iz Slunja

TOČKA 5. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

           

            Prijedlog Odluke vijećnici su dobili sa materijalima, a obrazloženje daje pročelnica Rastovac, navodeći da se na raspisani Javni poziv nije stigla niti jedna ponuda te je istu Odluku potrebno poništiti.

 

Kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi,

 

 Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

 

 

TOČKA 6. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Puškarić groblja u Rakovici

 

            Prijedlog Odluke vijećnici su dobili sa materijalima, a obrazloženje daje pročelnica Rastovac, navodeći da izrada Detaljnog plana groblja prošla cijelu potrebnu – zakonsku proceduru te je u konačnici potrebno donijeti Odluku o planu kako bi se isti mogao početi primjenjivati.

 

U otvorenoj raspravi sudjelovali su :

 

Vijećnik Ante Palian  pita da li u Puškarić groblju postoji grob NN osoba iz  II sv. rata, na što pročelnica odgovara da nema takvih oznaka. Vijećnik Palan napominje da stariji ljudi znaju za takve grobove i pita što će biti, ako se  kod prekapanja budu iskapale kosti NN osoba.

Pročelnica Rastovac napominje da ima mjesta za zajedničku kosturnicu, a na javnoj  raspravi je bilo starijih ljudi, ali nitko nije spominjao takve grobove.

 

Nastavljajući raspravu, a vezano za slijedeću identičnu točku vijećnik u svezi Plana groblja Žanić vijećnik Dragan Smolčić pita što je na Planu groblja Drežnik označeno bijelom bojom, na što pročelnica odgovara da je tu bilo planirano širenje groblja, ali vlasnik nije bio voljan prodati tu parcelu.

 

Nadovezujući se na temu načelnik objašnjava da se u groblje Žanić – Drežnik ulažu veća sredstva, ali u tim troškovima participira i Općina Plitvička jezera.

 

Vijećnik Ivan Vuković pita da li je sa Josom Turkaljom sklopljena nagodba, a pročelnica odgovara da se mora prije usvojiti ovaj Plan, a potom će se vidjeti.

 

Kako se nitko dalje nije javio za raspravu  glasovanjem se donosi

 

Zaključak:  Jednoglasno /sa  11  glasova ZA/ donosi se Detaljan plan uređenja Puškarić groblja u Rakovici

 

TOČKA 7.  Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja u Drežnik Gradu kod Žanića

 

Ova točka je identična prethodnoj te je i obrazloženje već dano, a rasprava je provedena uz  prethodnu točku pa se glasovanje  donosi,

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa   11  glasova ZA/ donosi se Detaljan plan uređenja groblja u Drežnik Gradu kod Žanića

 

 

Obzirom da je dnevni red odrađen, a vijećnici nisu imali dodatnih pitanja vijeće završava sa radom u  17,15 sati.

 

Zapisnik vodila                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                                        Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj