Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

24. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/11-01/07

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 13.07.2011.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

24.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za srijedu,

20.07.2011. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika s 23.  sjednice Općinskog vijeća

 

1.  Odluka o preuzimanju nominalnog poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom

    d.o.o.

2. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Društvenog ugovora trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom 

    Karlovačke županije d.o.

3. Odluka o preoblikovanju Razvojne agencije Karlovačke županije – Karla d.o.o. u ustanovu

 

 

 

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                         Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj