Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

26. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/11-01/10

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 08.09.2011.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

26.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za četvrtak,

15.09.2011. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika s 24. i 25. sjednice Općinskog vijeća

 

  1. 1.  Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj - lipanj 2011. godine

2.  Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2011. do 30.06.2011. godine

3. Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja Općine Rakovica

4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine

5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja  

   komunalnih djelatnosti u 2011. godini

6. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu

7. Odluka o izmjenama Plana nabave Općine Rakovica za 2011. godinu

8. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta – Alen Crnković

9. Izvješće o radu i financijsko izvješće TZ Općine Rakovica za 2010. godinu

10. Odluka o povjeravanju poslova odlaganja komunalnog otpada na području Općine Rakovica

 

 

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj