Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

29. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/11-01/13

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 08.11.2011.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

29.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za utorak,

15.11.2011. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika s 27. i 28. sjednice Općinskog vijeća

 

  1. 1.  Proračun Općine Rakovica za 2012. godinu (Plan razvojnih programa)

2. Odluka o izvršenju proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu

3. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

4. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja  

   komunalnih djelatnosti u 2011. godini

5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine

6. Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011. godinu

7. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu

8. Zaključak o primanju na znanje izvješća Državnog ureda za reviziju

9. Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini

10. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini

11. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne

   proizvodnje u 2011. godini

12. Program utroška boravišne pristojbe za 2011. godini

13. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini

14. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2011. godinu

 

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj