Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

11. sjednica - zapisnik

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 17.03.2010. godine u Rakovici, u prostorijama općinske vijećnice s početkom rada u 12,00 sati

Sjednici su nazočni vijećnici:

   1.  Zoran Luketić                      7.   Blanka Pavlić

   2.  Dragan Smolčić                  8.   Ivan Vuković

   3.  Marijan Hodak                    9.    Damir Kriznamić

   4.  Željko Župan                      10.  Anđelko Novosel 

   5.  Milan Bićanić                     11.  Zoran Poznan

   6.  Milan Pavličić                      

 

Ostali nazočni:  Franjo Franjković, općinski načelnik

                          Kristijan Bitunjac, tajnik općine                                               

                         

                      

Zapisnik o radu sjednice vodi Kristijan Bitunjac.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno 11 vijećnika  (vijećnik Ante Palian opravdao izostanak)  te da  Vijeće može raditi i donositi  valjane odluke,  pa predlaže da sjednica počne.

 

  • Vijećnička pitanja  i prijedlozi

 

1.  Vijećnik Ivan Vuković pita u svezi prijevoza učenika srednjih škola u Srednju školu u Slunju, da mu se javio g. Milan Sabljak, vlasnik obrta za trgovinu i prijevoz da se je morao povući s linije prijevoza jer nije dobio potrebnu dozvolu od upravnog tijela županije nadležnog za promet iako mu je sve bilo obećano i smatrao je da je to gotova stvar. Navodi da je zadovoljan što je Općina podržala da g. Sabljak obavlja prijevoz djece u Slunj, a samim time bi se i uštedjelo jer je cijena prijevoza po njegovu izračunu 338,00 kn jeftinija odnosno to bi bila ušteda od 13.520,00 mjesečno. Na izlaganje vijećnika Vukovića nadovezuje se vijećnica Blanka Pavlić koja navodi da je detaljnije upoznata sa situacijom, ističe da je g. Sabljak dobio usmeno obećanje Županije da će dobiti potrebne dozvole, ali da je pod pritiskom Autoprometa Slunj d.o.o. odbijen njegov zahtjev. Nadalje navodi da bi se znatno uštedjelo da je prijevoz obavljao g. Sabljak, a i iznos koji plaćaju roditelji bi bio znatno manji, te isto tako ističe da g. Sabljaka ima znatno novije autobuse od konkurencije i ne vidi zašto je odbijen njegov zahtjev. Vijećnik Anđelko Novosel dodaje da obzirom na autobuse Autoprometa koje je vidio u prometu sumnja da isti ispunjavaju sve uvjete za prijevoz putnika.

Vijećnik Dragan Smolčić navodi da  je vidio svakakvih sumnjivih cijena i sumnjivih ponuda u doba kad su njegova djeca putovala u školu u Korenici pa treba prvo vidjeti stvarno stanje i tko je u pravu, a ne iznositi paušalne ocjene.

 

Odgovor: Načelnik napominje da je  upoznat sa zahtjevom g. Sabljaka kojega je i usvojio jer se vidjelo da bi to bila znatna ušteda kako za Proračun tako i za roditelje, te dalje ističe da je dobio informaciju da je temeljem prigovora Autoprometa Slunj d.o.o. odbijen zahtjev g. Sabljaka, ali da on ne zna zbog čega, da nije razgovarao sa županom o tome te da se ni g. Sabljak nije njemu obraćao za pomoć. Navodi da će vidjeti sa g. Sabljakom u čemu je problem.

 

2.  Vijećnik Dragan Smolčić pita u svezi farme u Sadilovcu što se zbiva oko iste.

 

Odgovor: Načelnik navodi da je KIM d.d. raspisao natječaj za prodaju farme po knjigovodstvenoj vrijednosti na koji se nitko nije javio, zatim je sda raspisan novi natječaj po realnoj cijeni pa će se vidjeti da li ima zainteresiranih, a u međuvremenu je KIM d.d.produžio najam farme PRO MILK-u d.o.o. dok se ne riješi natječaj. Što se tiče zemljišta oko farme raspisat će se natječaj za dugogodišnji zakup koji provodi Ministarstvo koje je tražilo očitovanje od Općine o stanju zemljišta, a koje će ovih dana biti proslijeđeno Ministarstvu.

 

3. Vijećnik Marijan Hodak  pita zašto se nije čistio snijeg u utorak i srijedu nego samo glavne ceste, pogotovo u Čatrnji.

Odgovor: Načelnik odgovara da je za ovu zimu planirano u Proračunu za čišćenje snijega 180.000,00 kn, ali je zbog obilnih padalina trošak čišćenja oko 320.000,00 kn, te se zbog nedostatka sredstava vagalo što je prioritet. Na to se nadovezuje predsjednik Luketić koji ističe da je kontaktirao Spelekom d.o.o. te da je dobio odgovor da se kalkuliralo da neće pasti tolika količina snijega po noći pa se nije išlo odmah u čišćenje pa je zbog količine snijega kad se krenulo u čišćenje došlo do određenih zastoja i poteškoća i nije se stiglo sve očistiti na vrijeme.

4. Vijećnik Zoran Poznan  navodi da su dane pogrešne informacije na turističkim kartama koje dobivaju gosti, pogrešno je označen put od Kršlje prema Slunju, koji u stvarnosti ne postoji, to je poljski put i zarastao te autobusi tuda ne mogu voziti, a ne mogu se ni okrenuti kad već krenu u tom pravcu. Stoga moli da se stavi znak na vrhu sela da je to slijepa ulica kako turisti ne bi bili dovođeni u zabludu o putu koji faktički ne postoji.

Načelnik odgovara da će kontaktirati Županijsku upravu za ceste da se postavi takav znak.

 

5. Vijećnik Ivan Vuković navodi da je županu Vučiću kad je obilazio Općinu postavio pitanje o suradnji i planovima na granicama županije sa susjednim općinama i županijama, da nam donosi puno štete nekoordinacija sa susjednim općinama i menadžmentom NP Plitvičkih jezera. Župan je obećao da će se sastati  sa županom Ličko-senjske županije popričati o problemima i da će u to uključiti i načelnika pa ga zanima je li došlo do sastanka i da li je što učinjeno.

Načelnik odgovara da je prije osam dana održao sastanak sa županom i da je župan bio u Gospiću i sastao se sa županom susjedne županije te da je pričano o problemima elektroopskrbe, regionalnog vodovoda i ostalog.

6. Predsjednik Luketić navodi da Općina ima zastupnika u županijskoj skupštini te da je iz Grada Slunja zastupnik u Saboru pa ga interesira kakva je suradnja s njima i kolika je njihova pomoć u kontaktima s Ministarstvima i sl.

Načelnik navodi da je upoznao župana i gospodina Bogovića, gradonačelnika Grada Slunja i saborskog zastupnika s problemom vodoopskrbe, s potrebom zapošljavanja u Rakovici i Drežnik Gradu po dva profesionalna vatrogasca ili minimalno jednog, s regionalnim vodovodom i nekim kapitalnim projektima.

Što se tiče člana županijske skupštine g. Đuke Brajdića nikada nije došao u Općinu niti bilo što pitao o potrebama Općine, pratim njegove govore u materijalima županijske skupštine. Nažalost jedino je odmogao u svojim izjavama za medije da Općina ne radi ništa na problemu odvodnje, a Općina je to pokrenula. 

 

  • Usvajanje zapisnika za 10. sjednice

Vijećnici su zapisnik dobili sa materijalima pa predsjednik poziva da se vijećnici očituju o istima.

Vijećnik Pavličić navodi da nije pričao o novom Urbanističkom planu naselja Čatrnja te da nije tražio da se pogoduje ikome pri donošenju prostornog plana nego je predložio da se samo provode rasprave putem mjesnih odbora prije izrade novog prostornog plana, traži da se briše posljednja rečenica njegovog izlaganja.

Predsjednik Luketić pita da je kod točke 6. dnevnog reda tražio kako se određuje komunalna naknada za objekte NP Plitvička Jezera i Korduna na što tajnik odgovara da se može vidjeti kod pročelnice usporedne tablice odmah nakon sjednice.

Jednoglasno se  usvaja zapisnik sa 10. sjednice općinskog vijeća s usvojenom izmjenom vijećnika Pavličića o njegovom izlaganju.

Predsjednik Luketić za sjednicu  predlaže dnevni red, sa kojim  su vijećnici upoznati kroz dostavljene materijale:

 

  1. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje lipanj – prosinac 2009. godine
  2. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
  3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2009. godini
  4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2010. godinu
  5. Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2009./2010.
  6. Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Rakovica
  7. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
  8. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskog požara

 

Kako nitko nije ima primjedbi niti dopuna  dnevnog reda  donosi se:

 

Zaključak: Dnevni red 11. sjednice Općinskog vijeća prihvaća se sa 10 glasova ZA (vijećnik Novosel odsutan kod glasovanja)

Po usvajanju dnevnog reda počinje se s radom

 

 

TOČKA  1.Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje lipanj – prosinac 2009. godine

 

Predsjednik Luketić poziva načelnika da obrazloži svoje izvješće što isti i čini i dodaje da je zaboravio spomenuti javnu rasvjetu u Novoj Kršlji i osvjetljenje Baraćevih špilja, te nakon toga otvara raspravu.

 

Vijećnik Ivan Vuković navodi da je u izviješću stanje koje se dogodilo i vidi se da se nešto radi, više djeluje kao rashodi, nema nekih smjernica da se vidi što nas očekuje, nema nekog optimizma što se tiče zapošljavanja, da treba pomoći poduzetnicima, na jednom mjestu se spominje zapošljavanje (kod groblja i javnih radova), te da fali optimizma.

Što se tiče deponije Ćuić Brdo navodi da  mu tu nešto smrdi, pita se da li se tu nekome pogoduje kad se poništavaju natječaji, da li se nešto namješta ili se ne radi posao kako treba. Zatim navodi da je za nogostupe potrošeno 4.800,00,00 kn te ga zanima za koga se rade, tko će njima hodati ako se ne borimo za radna mjesta, za poduzetnike, ako nema suradnje Općine i NP Plitvička jezera gdje se ljudi mogu i trebaju zapošljavati. Zatim navodi da se ne smiju propuštati prilike za zapošljavanje, treba okupljati poduzetnike, održavati sastanke s domaćim poduzetnicima, smanjio se broj radnih mjesta na području Općine, privrednici posustaju. Prije se više radilo na zapošljavanju.

 

Vijećnica Blanka Pavlić pita da li Općina ima popis obrtnika i broja zaposlenih kod istih (bilo za stalno bilo privremeno).

 

Načelnik odgovara da Općina ne može zapošljavati, ali može stvarati uvjete što i čini, rješava se regionalni vodovod, rješava se odvodnja, uređuje se Poduzetnička zona itd. Zatim navodi da je sazivao gospodarstvenike, ali nisu došli osim njih nekoliko, pravdaju se raznim razlozima. Što se tiče nogostupa traženi su i zato se grade, posebno u Irinovcu je inzistirao vijećnik Vuković.

 

Vijećnik Dragan Smolčić odgovara vijećniku Vukoviću da je traženo rezanje proračuna, pogotovo kod čišćenja snijega, a sad se postavljaju neki zahtjevi za koje nema sredstava.

Vijećnik Ivan Vuković replicira je po njegovom izračunu cijena sata čišćenja snijega 960,00 kuna, da je to previše i može biti niža, to je preskupo. Na to predsjednik Luketić navodi da će kao predsjednik Nadzornog odbora Spelekoma d.o.o. zatražiti izvješće o cijenama čišćenja snijega.

 

Vijećnik Milan Pavličić ističe da je zadovoljan izvješćem, te da će se i načelnik kao i svi ostali prilagoditi promjenama. Zatim navodi da se na području Općine bolje čisti snijeg nego u ostalim krajevima. Ističe da je odlukom vijeća dodijeljeno čišćenje snijega samo Spelekomu d.o.o., da je on bio protiv toga i smatra da je to protuustavno, da treba provoditi natječaj.

 

Predsjednik Luketić pita kuda ide južni krak regionalnog vodoopskrbnog sustava, a načelnik odgovara da ide do vodocrpilišta Lisina, da je napravljena lokacijska dozvola, uskoro se očekuje građevinska dozvola. Pomoć je tražena i od župana, ministarstva nadležnog za regionalni razvoj, iz EU fondova, te načelnik ističe da bi to trebalo biti riješeno, odnosno da će se prikupiti sredstva za financiranje. Nadalje navodi da Grad Slunj traži da sjedište regionalnog poduzeća koje će upravljati vodovodom bude u Slunju s čime on nije suglasan te da će se to riješiti daljnjim razgovorima kao i pitanje tko će upravljati vodovodom unutar samih Općina, da li lokalna komunalna trgovačka društva ili ono koje će upravljati regionalnim vodovodom.

 

Predsjednik Luketić još pita što znači da je aplicirano nekoliko projekata za financiranje postrojenja i uređaja za korištenje štedljive i obnovljive energije te biomase. Načelnik odgovara da se to odnosi na uređenje javne rasvjete u poduzetničkoj zoni Grabovac, a što se tiče biomase za sada bi se uz pomoć agencije osiguralo grijanje općinske upravne te stambene zgrade na biomasu.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje lipanj – prosinac 2009. godine

 

TOČKA  2. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini

 

Načelnik obrazlaže Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini.

 

Kako nije bilo prijavljenih za raspravu glasovanjem se također donosi

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ (vijećnik Pavličič nije nazočan pri glasovanju) donosi se  Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini

 

TOČKA 3. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2009. godini

 

Na poziv predsjednika tajnik obrazlaže prijedlog akta, a kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2009. godini

 

TOČKA 4. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2010. godinu

 

Vijećnici su prijedlog Odluke dobili sa materijalima, a na poziv predsjednika tajnik  obrazlaže potrebu donošenja ovog akta.

 

Vijećnik Anđelko Novosel pita da li se speleološko društvo koje je u osnivanju može uključiti u smjernice, na što tajnik odgovara potvrdno, a vijećnik Smolčić još dodaje da je na sjednici Stožera načelnik PP Slunj g. Živčić rekao da je ubrzan postupak kažnjavanja za podmetače požara.

Nakon rasprave donosi se slijedeći

 

Zaključak:  Jednoglasno  /sa  11 glasova ZA /  donosi se  Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2010. godinu

 

TOČKA 5. Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2009./2010.

 

Na poziv predsjednika tajnik obrazlaže prijedlog akta, a kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 11 glasova ZA/ donosi se Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2009./2010.

 

 

TOČKA 6. Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Rakovica

 

Vijećnici su  prijedlog Odluke dobili sa materijalima, a tajnik obrazlaže potrebu donošenja akta.

 

Vijećnik  Ivan Vuković upozorava na pogrešku u članku 15. prijedloga Odluke, na što tajnik odgovara da je to pogreška u pisanju i da će biti ispravljena.

 

Poslije rasprave glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Rakovica

 

TOČKA 7. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

 

Prijedlog akta je dostavljen u materijalima za sjednicu, obrazlaže ga tajnik, nakon čega predsjednik Luketić otvara raspravu

 

Kako nije bilo prijavljenih za raspravu glasovanjem  se donosi

 

                Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

 

 

TOČKA 8. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskog požara

 

Prijedlog akta je također dostavljen sa materijalima, a tajnik  isti kratko obrazlaže napominjući  da je zakonska obveza donošenje tog akta.

 

Vijećnik Ivan Vuković traži detaljnije pojašnjenje prijedloga tepita da li se taj plan prosjeka odnosi i na privatne šume, na što tajnik odgovara da su slučajevi i način korištenja teške građevinske mehanizacije određeni člancima 3. i 4. prijedloga Odluke, a sve se obavlja u suradnji s vatrogascima i Hrvatskim šumama d.o.o. koji imaju izrađene po službenoj dužnosti planove prosjeka, a što se tiče plana izrade prosjeka u privatnim šumama potrebno je izraditi plan, a to je i navedeno prije u smjernicama i to će se napraviti u suradnji s hrvatskim šumama i vatrogascima.

 

Kako više nije bilo prijavljenih za raspravu glasovanjem se donosi

 

                Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskog požara

 

Kako nitko od vijećnika nije imao drugih  pitanja niti prijedloga  Vijeće završava sa radom u 13,40  sati.

 

 

Zapisnik vodio                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Kristijan Bitunjac, dipl.iur.                                                             Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj