Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

11. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/10-01/04

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 11.03.2010.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. Poslovnika Općinskog vijeća (Glasnik Karlovačke županije br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

11.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za srijedu,

17.03.2010. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Rakovici s početkom u 12,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća

 

  1. 1.      Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje lipanj – prosinac 2009. godine
  2. 2.      Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
  3. 3.      Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2009. godini
  4. 4.      Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2010. godinu
  5. 5.      Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2009./2010.
  6. 6.      Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Rakovica
  7. 7.      Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
  8. 8.      Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskog požara

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

Sa štovanjem!  

                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                                                                                                                                                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj