Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

13. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/10-01/07

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 01.06.2010.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

13.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za četvrtak,

10.06.2010. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Rakovici s početkom u 13,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća

 

1. Odluka o plaći drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

2. Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju

   bez zasnivanja radnog odonosa

3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj – 

    ožujak 2010. godine

4. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od

    01.01. – 31.03.2010. godine

5. Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave Općine Rakovica za 2010. godinu

6. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

 

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

Sa štovanjem!  

                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                                                                                                                                                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj