Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

16. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/10-01/12

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 13.09.2010.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

16.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za srijedu,

22.09.2010. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Rakovici s početkom u 17,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća

 

1. Zaključak o prihvaćanju prijedloga TZ Općine Rakovica za promjenu visine boravišne pristojbe za

    2011. godinu

2. Zaključak o pokretanju postupka odvajanja s osnivanjem trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

3. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine

4. Mišljenje o smjernicama i načelima za funkcionalnu decentralizaciju i teritorijalni preustroj

5. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

6. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje

    zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Rakovica

7. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj – 

    lipanj 2010. godine

8. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od

    01.01. – 30.06.2010. godine

9. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Rakovica

 

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!  

                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                                                                                                                                                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj