Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

17. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/10-01/14

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 27.10.2010.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

17.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za četvrtak,

04.11.2010. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Rakovici s početkom u 13,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika s 16. sjednice Općinskog vijeća

 

1. Odluka o pokretanju postupka proširenja zaštićenog područja JU Rakovica

2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica

3. Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih 

    djelatnosti u 2010. godini

4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period

   2010. godine

5. Odluka o izmjeni statističkih dokumenata o granicama naselja

6. Odluka o raspolaganju nekretninama

7. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu

8. Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

9.Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj – 

    rujan 2010. godine

10. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od

    01.01. – 30.09.2010. godine

11. Zaključak o primanju na znanje izvješća Državnog ureda za reviziju

12. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta (Željko Šebalj)

13. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta (Božo Hodak)

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                                                                                                                                                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj