Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

18. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/15

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 16.12.2010.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

18.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za srijedu,

22.12.2010. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Rakovici s početkom u 11,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća

 

1. NK Eugen Kvaternik – financiranje redovnog rada kluba

2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu

3. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu

4. Proračun Općine Rakovica za 2011. godinu (Plan razvojnih programa)

5. Odluka o izvršenju proračuna Općine Rakovica za 2011. godinu

6. Odluka o utvrđivanju područja za petogodišnji program za novu katastarsku izmjeru na području općine Rakovica

7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih   

    djelatnosti u 2010. godini

8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2010.

    godine

9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu

10. Odluka o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o.

11. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Društvenog ugovora trg. društva Razvojna agencija Karlovačke

     županije d.o.o.

12. Zaključak o postavljanju prometne signalizacije

13. Zaključak o prihvaćanju izmjena i dopuna Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara

14.Odluka o izmjenama plana nabave Općine Rakovica za 2010. godinu

15. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za kupnju građevinskog zemljišta

16. Odluka o izmjeni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava

17. Rješenje o izmjeni i dopunama rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na području Općine       

     Rakovica

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                                                                                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj