Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune

od 01 Siječanj 2013.

 

 

 

 

PROČIŠĆENI TEKST Provedbenih odredbi Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

 

Prostorni plan Općine Rakovica - odredbe za provođenje

Prostorni plan Općine Rakovica - obrazloženje
Prostorni plan Općine Rakovica - Sažetak 1
Prostorni plan Općine Rakovica - Sažetak 2
Korištenje i namjena površina
Infrastruktura - energetika
infrastruktura - promet i ptt
Infrastruktura - voda i odvodnja
Uvjeti zaštite
Konzervatorska podloga
Procjena ugroženosti
zahtjevi zaštite i spašavanja
4-01. Broćanac
4-02. Brezovac, Čuić brdo, Oštarski stanovi
4-03. Lipovac, Mašvina
4-04a. Oštarski stanovi
4-04b. Drage
4-04c. Rakovica
4-04d. Rakovičko Selište
4-05a. Jelov klanac
4-05b. Brajdić selo
4-06a. Grabovac 1
4-06b. Grabovac 1
4-06c. Grabovac 1
4-07. Irinovac
4-08. Stara Kršlja
4-09. Sadilovac
4-10a. Kordunski Ljeskovac 1
4-10b. Kordunski ljeskovac 1
4-10c. Kordunski ljeskovac 1
4-11. Basara
4-12. Nova Kršlja
4-13. Lipovača
4-14. Selište drežničko
4-15. Čatrnja
4-16. Drežnik grad
4-17. korana
4-18. Koranski lug
4-19. Mašvina

NAPOMENA: Zbog veličine dokumenata preporučujemo da se download-aju prije otvaranja.

Download se vrši desnim klikom miša na ikonu i odabir opcije "Save Target As..." ili "Save Link As..." ili "Spremi vezu kao..."

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj