Top Panel
Petak 10 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ODLUKA UPU ČATRNJA-DREŽNIČKO SELIŠTE

od 02 Travanj 2019.

U prilogu je Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone "Drežničko Selište-Čatrnja".

POSTUPAK PROVEDBE

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj