Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Prostorno planska dokumentacija

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE „KORANA“ 05 Srpanj 2019 13
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKE ZONE "KORANA" 05 Srpanj 2019 15
OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O STRATEŠKOJ STUDIJI O PROCJENI UTJECAJA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA KORANA NA OKOLIŠ I O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA KORANA 06 Svibanj 2019 93
ODLUKA UPU ČATRNJA-DREŽNIČKO SELIŠTE 02 Travanj 2019 122
JAVNA RASPRAVA - UPU KORANA 09 Ožujak 2019 141
Urbanistički plan uređenje turističke zone Nova Kršlja 08 Ožujak 2019 137
IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 01 Ožujak 2019 313
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU-a TZ DREŽNIČKO SELIŠTE DREŽNIČKO - ČATRNJA 20 Veljača 2019 150
Prijedlog IV. izmjena i dopuna PPUO Rakovica- ponovna javna rasprava 14 Siječanj 2019 282
OBAVIJEST O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI IV. IID PPUO RAKOVICA 07 Siječanj 2019 175
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IID PPUO RAKOVICA 28 Prosinac 2018 184
ODLUKA O POČETKU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UPU KORANA 06 Prosinac 2018 182
Prijedlog IV izmjena i dopuna PPUO Rakovica za javnu raspravu 28 Studeni 2018 284
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI IV. IID PPUO RAKOVICA 23 Studeni 2018 193
ODLUKA O STRATEŠKOJ PROCJENI 06 Studeni 2018 202
OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA 02 Svibanj 2018 492
I. IZMJENE I DOPUNE UPU GRABOVAC CESTOVNO SELO 25 Travanj 2018 392
IZVJEŠĆE SA JAVNE RASPRAVE IZMJENE I DOPUNE UPU GRABOVAC 15 Ožujak 2018 420
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI ZA NASELJE GRABOVAC - CESTOVNO SELO 25 Siječanj 2018 527
PROSTORNI PLAN - III. izmjene i dopune uređenja Općine Rakovica 23 Siječanj 2018 1549
IZVJEŠĆE 22 Rujan 2017 633
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "GRABOVAC" CESTOVNO SELO 21 Kolovoz 2017 773
Ponovna javna rasprava o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 10 Kolovoz 2017 694
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE RAKOVICA 01 Kolovoz 2017 654
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rakovica 06 Srpanj 2017 625
Izvješće o javnoj raspravi o Urbanističkom planu uređenja turističke zone Nova Kršlja 11 Svibanj 2017 726
Obavijest o izradi Urbaističkog plana uređenja turističke zone "Korana" 14 Travanj 2017 810
ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA ZA TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ 11 Travanj 2017 804
Prijedlog trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 27 Ožujak 2017 924
OBAVIJEST o održavanju javne rasprave o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 17 Ožujak 2017 772
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone Nova Kršlja ( turističko naselje) 01 Ožujak 2017 827
Odluka o izradi odluke o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Rakovica 05 Listopad 2016 1212
II izmjene i dopune prostornog plana i uređenja Općine Rakovica 23 Lipanj 2015 2224
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi 20 Travanj 2015 1412
Ponovna javna rasprava 20.02.-06.03.2015. 24 Veljača 2015 1556
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rakovica 21 Siječanj 2015 1537
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 10 Studeni 2014 2337
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 01 Siječanj 2013 4162
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 9507
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2259
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3515
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4384
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 4441
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3857
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 5366
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 4630
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 4325

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj