Top Panel
Petak 22 Lip 2018
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Prostorno planska dokumentacija

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA 02 Svibanj 2018 79
I. IZMJENE I DOPUNE UPU GRABOVAC CESTOVNO SELO 25 Travanj 2018 72
IZVJEŠĆE SA JAVNE RASPRAVE IZMJENE I DOPUNE UPU GRABOVAC 15 Ožujak 2018 137
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI ZA NASELJE GRABOVAC - CESTOVNO SELO 25 Siječanj 2018 238
PROSTORNI PLAN - III. izmjene i dopune uređenja Općine Rakovica 23 Siječanj 2018 527
IZVJEŠĆE 22 Rujan 2017 378
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "GRABOVAC" CESTOVNO SELO 21 Kolovoz 2017 491
Ponovna javna rasprava o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 10 Kolovoz 2017 418
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE RAKOVICA 01 Kolovoz 2017 375
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rakovica 06 Srpanj 2017 374
Izvješće o javnoj raspravi o Urbanističkom planu uređenja turističke zone Nova Kršlja 11 Svibanj 2017 452
Obavijest o izradi Urbaističkog plana uređenja turističke zone "Korana" 14 Travanj 2017 531
ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA ZA TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ 11 Travanj 2017 533
Prijedlog trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 27 Ožujak 2017 657
OBAVIJEST o održavanju javne rasprave o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 17 Ožujak 2017 528
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone Nova Kršlja ( turističko naselje) 01 Ožujak 2017 562
Odluka o izradi odluke o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Rakovica 05 Listopad 2016 937
II izmjene i dopune prostornog plana i uređenja Općine Rakovica 23 Lipanj 2015 1925
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi 20 Travanj 2015 1157
Ponovna javna rasprava 20.02.-06.03.2015. 24 Veljača 2015 1334
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rakovica 21 Siječanj 2015 1295
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 10 Studeni 2014 1993
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 01 Siječanj 2013 3604
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 7952
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2037
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3066
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 3960
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 3861
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3439
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 4600
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 3900
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 3675

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj