Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Prostorno planska dokumentacija

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Prijedlog IV. izmjena i dopuna PPUO Rakovica- ponovna javna rasprava 14 Siječanj 2019 31
OBAVIJEST O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI IV. IID PPUO RAKOVICA 07 Siječanj 2019 37
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IID PPUO RAKOVICA 28 Prosinac 2018 43
ODLUKA O POČETKU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UPU KORANA 06 Prosinac 2018 47
Prijedlog IV izmjena i dopuna PPUO Rakovica za javnu raspravu 28 Studeni 2018 115
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI IV. IID PPUO RAKOVICA 23 Studeni 2018 61
ODLUKA O STRATEŠKOJ PROCJENI 06 Studeni 2018 80
OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA 02 Svibanj 2018 338
I. IZMJENE I DOPUNE UPU GRABOVAC CESTOVNO SELO 25 Travanj 2018 243
IZVJEŠĆE SA JAVNE RASPRAVE IZMJENE I DOPUNE UPU GRABOVAC 15 Ožujak 2018 283
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI ZA NASELJE GRABOVAC - CESTOVNO SELO 25 Siječanj 2018 394
PROSTORNI PLAN - III. izmjene i dopune uređenja Općine Rakovica 23 Siječanj 2018 1111
IZVJEŠĆE 22 Rujan 2017 515
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "GRABOVAC" CESTOVNO SELO 21 Kolovoz 2017 641
Ponovna javna rasprava o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 10 Kolovoz 2017 557
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE RAKOVICA 01 Kolovoz 2017 515
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rakovica 06 Srpanj 2017 502
Izvješće o javnoj raspravi o Urbanističkom planu uređenja turističke zone Nova Kršlja 11 Svibanj 2017 599
Obavijest o izradi Urbaističkog plana uređenja turističke zone "Korana" 14 Travanj 2017 677
ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA ZA TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ 11 Travanj 2017 680
Prijedlog trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 27 Ožujak 2017 797
OBAVIJEST o održavanju javne rasprave o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 17 Ožujak 2017 652
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone Nova Kršlja ( turističko naselje) 01 Ožujak 2017 684
Odluka o izradi odluke o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Rakovica 05 Listopad 2016 1086
II izmjene i dopune prostornog plana i uređenja Općine Rakovica 23 Lipanj 2015 2080
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi 20 Travanj 2015 1284
Ponovna javna rasprava 20.02.-06.03.2015. 24 Veljača 2015 1424
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rakovica 21 Siječanj 2015 1408
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 10 Studeni 2014 2167
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 01 Siječanj 2013 3883
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 8772
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2137
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3287
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4181
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 4133
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3651
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 5013
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 4315
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 4004

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj